Kerk Sint-Bavo Gontrode : hernieuwde ontmoetingsruimte

Op 24 februari wordt de kerk van Sint-Bavo te Gontrode geopend voor een vernieuwde bestemming.  De kerk wordt een ontmoetingsruimte met plaats voor stilte, bezinning en gebed, maar evenzeer voor doodgewone ontmoetingen, een debat, een lezing, een concert,..

De kerk wordt geïntegreerd in de werking van de vzw Welkomshuis Het Anker die wil streven naar een warme en zorgzame buurt en leefgemeenschap, geïnspireerd vanuit bijbel en evangelie en met aandacht voor diepere dingen.

De kerk beschikt over 120 zitplaatsen voor grotere evenementen zoals concerten en voordrachten, maar biedt tegelijk  door de aanwezigheid van verplaatsbare tussenwanden ruimte voor intiemere gesprekken en bezinningen. 

Meer over de vzw Wekomshuis het Anker vind je op deze link : http://www.parochiedestelbergenmelle.be/sint-bavo-gontrode-welkomshuis-het-anker

De kerk zal een totaalconcept vormen met de nieuwe pastorij. Op de plaats van de vroegere pastorij ontwikkelt de vzw De Heide een zorgsite waar mensen met een zorgbehoefte kunnen wonen. Er worden 21 woningen voorzien, telkens zeven voor De Heide, voor PC Caritas Melle en voor wzc Kanunnik Triest. In de nieuwe zorgsite komt ook een cafetaria, "De Herberg", die wordt opengehouden door vrijwilligers van het welkomshuis Het Anker. Bij evenementen in de kerk kunnen ook die cafetaria en de toiletten van de nieuwe pastorij gebruikt worden.