Beleidsploeg

Het zal u niet ontgaan zijn dat het parochielandschap in ijltempo wijzigt. Misschien dacht u dat die hervormingen en herschikkingen van bovenaf werden uitgedacht en/of opgelegd, boven het hoofd van de gelovigen, door het bisdom of door de pastoor. Uiteraard worden de grote beleidslijnen in onze kerk vanuit het bisdom opgesteld. De concrete uitwerking ervan gebeurt evenwel ter plekke. Dat is ècht geen zaak van één man maar van een team, een hele ploeg geëngageerde mensen: de beleidsploeg.

Die ploeg heeft in de eerste plaats geen uitvoerende taak. Haar belangrijkste opdracht bestaat erin de verschillende plaatselijke geloofsgemeenschappen van de pastorale eenheid naar elkaar te laten toegroeien. Zo zal de ene parochie sterk zijn in catechese, de ander meer op het vlak van liturgie of diaconie. Dè uitdaging is om vanuit de sterkte van elkeen een levenskrachtige nieuwe geloofsgemeenschap te helpen groeien.

Dit gebeurt in kleine stapjes en met inzet van velen.

De initiatieven van de beleidsploeg gaan ruimer dan liturgie. Ook de diaconie - met werkgroepen zoals rouwzorg of ziekenbezoek - en de catechese maken er deel van uit. In de doopcatechese wordt nu al geïntegreerd gewerkt, over de eerste communie wordt nagedacht. Die wordt nog altijd door de scholen georganiseerd maar ook dat wordt in de toekomst een taak van de parochie. Hoe dit dan aanpakken? Het idee van instapvieringen, waarin eerstecommunicantjes en hun ouders kennismaken met het verloop van een eucharistieviering, werd verruimd naar elke kerkplek, waar mogelijk geïntegreerd in de gezins- of familievieringen.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van hoe de beleidsploeg werkt. In overleg zoeken naar de meest haalbare samenwerking, luisteren naar wat bij mensen ter plekke leeft en van daaruit toekomstgericht nadenken en beslissen.

En ook al komen de leden van onder de verschillende kerktorens in de pastorale eenheid, wie in de beleidsploeg stapt, engageert zich voor het geheel.

Wie maakt deel uit van de beleidsploeg ?

De huidige beleidsploeg is beëindigd op 30 juni 2018 en zal binnenkort vervangen worden door een te benoemen parochieploeg.

In afwachting worden de lopende zaken behartigd door de pastoor en de diakens.

Toon Claeys, diaken, Bijlokeweg 20, 9070 Destelbergen - 09/2383354 -0474/516595 - diaktoon@hotmail.com

Jos Verstraeten, pastoor, Kloosterstraat 16/0/1,9090 Melle -0474 60 91 35 - jma.verstraeten@gmail.com

Luk Thomas, diaken, Charles Lebonstraat 1, 9070 Heusden  - 09/2524150 - 0486/097125 - diakenluk@gmail.com