Een blijde Boodschap

Evangelie van de zevende paaszondag door het jaar B
Johannes 20, 19-23

 

19 Op de avond van die eerste dag van de week

waren de leerlingen bij elkaar.

Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus.

Ineens stond Hij in hun midden en zei:

`Vrede!’

20 Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.

Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.

21 `Vrede’, zei Jezus nogmaals.

`Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’

22 Na deze woorden ademde Hij over hen.

`Ontvang de heilige Geest’, zei Hij.

23 `Als jullie iemand zijn zonden vergeven,

dan zijn ze ook vergeven;

als jullie ze niet vergeven,

dan blijven ze behouden.’