Een eengemaakt parochieblad

Beste lezer en lezeres,

"Mag het iets meer zijn ?"
Met deze slogan klopt Kerk&Leven vandaag bij u aan.
"Iets meer",daarmee bedoelen wij iets waardevols, iets met diepgang, iets met zin en betekenis.
Dat is namelijk wat Kerk&Leven elke week te bieden heeft.

Week na week gaat wij voor u op zoek naar wat echt van waarde is, zowel in de Kerk als in onze parochie als daarbuiten.
Bij deze woorden van Toon 0saer en Luk Vanmaercke, respectievelijk algemeen directeur en hoofdredacteur van Kerk&leven, sluit ik mij als pastoor van de Emmaüsparochie graag aan.
In Destelbergen, Heusden en Melle werd het blad, althans de lokale bladzijden, al geruime tijd door eenzelfde redactieptoeg opgesteld.

Vanaf Nieuwjaar zal het blad in de drie kerkplekken volledig gelijk zijn, één blad voor onze ene Emmaüsparochie.
Toch zal het eigen nieuws van elke kerkplek daarin een duidelijk zichtbare plaats behouden.

Ook in 2020 wil Kerk&Leven u elke woensdag "iets meer" bieden.
Neem daarom een abonnement vóór 15 november, via het overschrijving van 40 euro op rekeningnummer BE39 7360 6347 2319 van de VZW Pastorale Werken Destelbergen-Melle. (Het rekeningnummer dat u vorig jaar gebruikte, is niet meer geldig.)
Een steunabonnement kan ook, vanaf 50 euro.

Alvast van harte dank voor uw vertrouwen.
De parochieploeg en Jos Verstraeten, pastoor