Eucharistie

De eucharistie staat centraal in de geloofsbeleving   
en wordt dan ook de bron en het hoogtepunt van    
het christelijk leven genoemd. Alle sacramenten      
staan op haar gericht want de eucharistie is het         
sacrament bij uitstek van de tegenwoordigheid van de verheerlijkte en verrezen Christus.

Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.
’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden’.
Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

De eucharistie is maaltijd en voedsel. De eucharistie neemt ons op in de verbondenheid met de Heer (vertikaal) en met              
medemensen (horizontaal). De eucharistie versterkt christenen als kinderen van God en broeders en zusters van elkaar.
Vanuit de eucharistie worden christenen ook gezonden. Alles wat zij ontvangen hebben kunnen zij niet voor zichzelf houden.

De eucharistie is niet alleen ‘gedachtenis’ aan het laatste Avondmaal en de zelfgave van Christus. De eucharistie laat ons nu     
reeds proeven van de ontmoeting met  de verrezen Heer: ‘Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij  wederkeert, dat Gij verrezen zijt’.

Je bent welkom in onze vieringen:

O.-L.-Vrouw ter Sneeuw in Destelbergen, zaterdag om 17.30 uur
St.-Martinus in Melle, zondag om 9.30 uur
Heilig Kruis in Heusden, zondag om 11.00 uur