Gebed bij de week

Even bezinnen …

 

 

Bij  de 14de zondag door het jaar

 

 

 

Een zacht juk

Jezus legt geen zware lasten
op onze schouders.
Hij vraagt van niemand
het onmogelijke.
Hij doet eerder een beroep
op het kind in ons.
Onbevangen, met een open hart
mogen we kijken
naar mens en wereld.
Vol bewondering en eerbied
mogen we God ontdekken
als de grond van ons bestaan.
Vrij en bevrijdend kunnen we
omgaan met anderen.
Jezus nodigt ons uit
om van harte en hartelijk
in het leven te staan.
Dan is niets te zwaar,
want liefde is toch
onze grootste krachtbron.
Aan het voorbeeld van Jezus
mogen we energie ontlenen
om in vrijmoedigheid
het beste van onszelf te geven.
Hij is geen dwingeland,
geen muggenzifter,
maar een levende uitnodiging
om mens van God te zijn.
Zijn zacht juk
houdt ons in evenwicht;
zijn lichte last
mogen wij van harte dragen.