Gebed bij de week

Gebed bij de tweede vastenzondag C

 

 

 

 

 

 

 

Biddend op de berg,
in gesprek met Mozes en Elia,
overziet Jezus zijn toekomst.
Door het stralende licht heen
wordt zijn kruis zichtbaar.
Op de berg is er geen tijd en plaats
om tenten voor het feest te bouwen.
Op het hoogtepunt is er de wolk.
In de glans van de Godsontmoeting
is er de schaduw van lijden en dood.
Pasen,
leven en toekomst,
zijn niet los verkrijgbaar.
Daaraan vooraf gaat een leven
van pijn, van inspanning, van onbegrip.

Biddend op de berg,
in verbondenheid met Wet en Profeten,
overziet Jezus zijn levensweg.
Hij verbindt die met de onze.
Door pijn en lijden heen
daagt er toekomst.
Door onze inspanning heen,
door al ons pogen
groeit de belofte van vrede,
onweerstaanbaar en aanstekelijk.
In het licht van Jezus’ levensweg
mogen ook wij zonen en dochters
van God worden, uitverkorenen.
Maar dan moeten we wel de weg gaan
van de kleinste, van het onaanzienlijke:
de weg van Jezus zelf.

( Wim Holterman osfs )