Gebed bij de week

Bidden om vrede …

 

 

 

 

 

Onze Vader, al zolang onderweg van de hemel naar de aarde,
Uw naam worde geheiligd,
nooit meer in gevechten van volk tegen volk, van man tegen man.
Uw naam worde gedaan en doorgegeven in gerechtigheid en vrede,
van mens tot mens, van land tot land, over heel de wereld.

Laat komen uw Rijk door allen die veranderd zijn
in mensen van vrede en mededogen.
Laat gebeuren in ons midden
wat wij hebben uitgesteld tot in de hemel.

Geef ons heden zo veel inzicht  dat wij werkelijk weten
wat ons tot toekomst en tot vrede brengt.
Vergeef ons dat wij u tegenhielden
in zoveel mensen, zoveel eeuwen lang.

En leid ons weg uit de verleiding van macht en geweld,
maar verlos ons , vandaag nog, van een wereld voor enkelen,
en open die wereld van God-en-mens-met-allen.   Amen