Gebed bij de week

Bij  de 5de paaszondag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wees gegroet Maria

Maria , wij groeten U met genegenheid en bewondering ,
want Gij biedt  ons , als moeder , echt geborgenheid ,
in uw eenvoud en overgave zijt Gij zo bewonderenswaardig .

Maria , op onze tocht ontmoeten wij U met vreugde ,
Gij verschijnt steeds weer op onze weg ,
zelfs als wij  U zouden vergeten
verschijnt Gij met uw glimlach .

Maria , wij kijken graag naar U op ,
Gij zijt voor ons zo rustgevend in de storm ,
zo meevoelend in onze pijn ,
Gij brengt vrede en rust in onze verwarring .

Maria , Gij aanvaardt ons als uw kinderen ,
wil luisteren naar onze vragen over zoveel noden rondom ons
geef ons uw aandacht voor mensen naast ons
open ons hart en onze ogen om Gods antwoord te verstaan .

Maria , Gij zijt voor ons een zorgzame moeder ,
bij U mogen wij steeds thuiskomen ,
Gij hebt begrip en aandacht voor al onze vragen ,
Wijs ons de levensweg om Uw zoon Jezus te volgen ,
zoals Gij Hem hebt gevolgd.

Maria , wij danken U
omdat gij Jezus zo dichtbij ons leven hebt gebracht ,
wij danken om uw “ja-woord", dat voor ons een poort naar God toe werd,
wij danken om uw trouw die voor ons een uitnodiging is,
uw leven zo dicht bij God is als een wenkend licht .

Maria , ook voor U was Jezus het Licht dat uitzicht brengt ,
ook voor U was zijn leven bron van draagkracht ,
breng onze beden over naar Jezus ,
wees onze middelares . Amen