Gebed bij de week

Gebed bij de doop van de Heer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bijbel verstrekt geen nauwkeurige beschrijving
waardoor de Geest van God voor ons, gewone mensen,
begrijpelijk en verstaanbaar wordt.
Menselijke woorden en begrippen over God zijn niet meer dan armzalig gestamel.
Je kunt je hoogstens vastklampen aan een aantal beelden en symbolen.
Je moet waarschijnlijk ook niet eens proberen
God en zijn Geest te begrijpen en te omvatten.
De weg loopt precies in de omgekeerde richting.
Je moet je door Hem laten grijpen en vatten.
En als je pogingen onderneemt
om je aan die greep te ontworstelen,
dan moet je er maar rekening mee houden
dat Hij niet loslaat.
Je bent vanaf dat moment zelf een gegrepene geworden.
Je bent vastgegrepen door God
en je wordt bezield door zijn Geest.

Er zijn hiervan prachtige voorbeelden te vinden in het Oud Testament.
God grijpt heel gewone mensen zomaar bij de kraag.
Hij plukt ze weg uit hun dagelijkse arbeid en zegt:
‘Voortaan ben je van Mij.
Je bent mijn gezalfde.
Trek er maar op uit en ga de boodschap
die ik je meegeef, aan je medemensen verkondigen.
Kruip niet weg.
Probeer Mij niet te ontvluchten.
Wees niet bang. Ik ben er voor jou.’

Het is de moeite waard om met de doop van Jezus voor ogen,
rustig te mediteren over je eigen doop.
God heeft namelijk ooit zijn hand op jouw schouder gelegd.
Hij heeft gezegd:
‘Jij bent van Mij en Ik ben er voor jou.’
Om dat woord in je hart te branden,
ben je niet alleen gedoopt in zijn naam
en in de naam van zijn Zoon,
maar ook in de naam van de H. Geest.

Je bent ooit in vuur en vlam gezet
en er wordt van je verwacht
dat je op weg zal gaan om het verhaal van Jezus door te vertellen
tot de dag van vandaag.

naar Levensecht