Gebed bij de week

 

Even bezinnen …

 

Gemeenschap groeit

 

Gemeenschap groeit

waar elk mag thuiskomen,

met de diepste inspiratie die hem stuwt,

met de Bron waar hij van leeft,

en dit kan uitspreken en delen met anderen.

 

Gemeenschap begint

met mensen op te zoeken

en uit te nodigen

om mee op weg te gaan,

om samen aan iets te werken.

 

Dit vraagt veel luisterbereidheid,

warme aandacht

en volle inzet,

en vooral dat mensen elkaar aanvaarden

zoals ze zijn.

 

Zo kan gemeenschap groeien

waar men bij elkaar een klankbord vindt

om uit te spreken

wat beroert en bezighoudt,

waar men mee zit

en waar men van leeft.

 

Gemeenschap groeit

waar we samen

vanuit dezelfde droom

elkaar mogen bevragen,

uitdagen en oproepen

om haalbare stappen te zetten

naar een gemeenschappelijk doel.