Gebed bij de week

 

Even bezinnen …

 

 

 

Bij het evangelie van de 6de zondag door het jaar

 

De wet vervuld…

Jezus is geen slaaf van de wet.
Hij wil mensen de ruimte ervan laten zien.
Het gaat Hem niet om de letter,
maar om de geest.
Hij daagt mensen uit
tot respect en eerbied
voor God, voor mens en wereld.
Liefde is daarbij het enige richtsnoer.

Waar liefde in het spel is,
daar verdwijnen knellende banden.
Er ontstaat ruimte om te groeien,
om mens te worden, volop.
De wet is dan geen meetlat,
waarmee goed en kwaad minutieus wordt afgemeten,
maar eerder een bron van inspiratie
om te werken aan goede verhoudingen.
Jezus is geen slaaf van de wet.
Als geen ander wijst Hij mensen richting.
Op grond van de wet ontplooit Hij een creativiteit
die kiest voor het leven.
Hij bevestigt mensen in hun streven
naar goedheid en liefde.
Tegelijk houdt Hij een ideaal voor:
liefde en bevrijding blijven vragen om inzet,
om fantasie en doorzettingsvermogen.
Alleen daardoor kan de wet worden vervuld.

( Wim Holterman osfs )