Huwelijk

U bent hier

"Ik beloof je man / vrouw te zijn en ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven."

(Uit de huwelijksliturgie)

 

Het onverdiende geluk te mogen beminnen, bemind te worden en samen zorg te mogen dragen voor nieuw leven, heeft mensen steeds doen vermoeden dat hun liefde het louter menselijke overstijgt. In de kerk spreekt men over het sacrament van het huwelijk: in de menselijke levens- en liefdesgemeenschap tussen man en vrouw herkent de kerk Gods liefde.

Naast het gegeven-zijn aan de ander is trouw een ander kenmerk van de goddelijke liefde, die ook in Jezus Christus zichtbaar werd. Gehuwde christenen willen deze goddelijke trouw present stellen in onze wereld. Ze kiezen ervoor zo trouw-als-God en zo goed-als-Jezus te zijn voor elkaar.

http://www.gezinspastoraal.be/page/praktische-wegwijzer/

 

 

 

 

Een huwelijksplechtigheid plannen...

In de nieuwe parochie Destelbergen - Melle kiest u vrij de kerk waar u wenst te huwen. Vanaf 2017 zijn dat:

  • Destelbergen - Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw
  • Heusden - Heilig Kruis
  • Melle Sint-Martinus

Huwelijksvieringen kunnen plaatsvinden van maandag tot zaterdag (niet op wettelijke en kerkelijke feestdagen),

In de voormiddag om 10:00 of 11:30

in de namiddag (beginuur tussen 14:00 en 16:00).

Er kan niet gehuwd worden op de dagen van de eerste communie en het vormsel.

Een kerkelijke huwelijk aanvragen kan met dit

                   formulier

Pas als je een bevestiging ontvangt van het secretariaat kan de aanvraag als definitief beschouwd worden.

De bijdrage voor een kerkelijk huwelijk bedraagt 275 EUR en moet overhandigd worden aan de voorganger.

Voorbereiding op het huwelijk

We vragen de toekomstige trouwers om deel te nemen aan één of meerdere viering(en)  in onze parochie.

In het weekend van volgend op Valentijn (14 februari) worden de verloofden verwacht voor een verloofdenzegen tijdens de zondagsviering  in de kerk waar ze in het huwelijk zullen treden

Tijdens een gesprek met de voorganger (pastoor of diaken) wordt het pastoraal gedeelte van het huwelijksdossier opgemaakt en worden verdere afspraken gemaakt voor het concreet verloopt van de viering

Ontmoetingsnamiddag

We organiseren in het voorjaar een voorbereidingsnamiddag op zondag 5 april 2020

Onthaal om 13.45 u. -Einde voorzien om 17.00 u.

Plaats : Domus   (rechtover de bibliotheek) 
Dendermondesteenweg 439,   9070 Destelbergen   

Programma   
 *    Onthaal en welkom
*    Werkmomenten per koppel of in groepjes
*    Verloop van een huwelijksviering
*    Rondvraag
*    Afsluiting

Contact
Renaat en Sandra De Sutter – Verdonck
Houtstraat 72A, 9070 Destelbergen  - tel. 09/228 44 85       renaat.desutter@telenet.be

Dirk en Leen  De Pue – Creve
Hooiwegel 20,   9070 Heusden - tel. 09/ 232 29 42        dirk.depue@telenet.be