Kiezen voor het vormsel

U bent hier

 

 

 

 

Wie kiest voor het vormsel, wil opnieuw of nog meer, kennis maken met Jezus en zijn boodschap en hoe die in de plaatselijke kerkgemeenschap  wordt beleefd en doorgegeven

De voorbereiding op het vormsel gebeurt dus in de geloofsgemeenschap en staat los van de school. 

Ouders en kinderen gaan gelovig samen op weg. De weg naar het vormsel is een engagement voor het gehele gezin.

De vormselvieringen vinden plaats in het weekend van de 4de paaszondag (derde zondag na Pasen)

 

 

 

Data vormselvieringen 2021

“De bisschoppen van de Vlaamse bisdommen van ons land alsook van het vicariaat Vlaams-Brabant voor wat het aartsbisdom betreft,
hebben beslist dat de vormselvieringen die voorzien waren tussen Pasen en Pinksteren 2021, zullen doorgaan na de zomervakantie.

Voor onze parochie betekent dit concreet dat de vormelvieringen zullen doorgaan in het weekend van 18 en 19 september 2021 : 

De nieuwe uurregeling wordt in overleg met het bisdom verder uitgewerkt.  Van zodra meer  duidelijkheid zullen de ouders en vormelingen  geïnformeerd worden.

Data vormselvieringen 2022 (onder voorbehoud)

In 2022 vinden in onze parochie - onder voorbehoud van wijziging door het bisdom -   in volgende kerken de vormsels plaats:

Zaterdag 7 mei 2022 om 15.00 uur in de St.-Martinuskerk te Melle
Zaterdag 7 mei  2022 om 17.30 uur in de kerk O.-L.-Vrouw Ter Sneeuw Destelbergen 
Zondag 8 mei 2022 om 11 uur in de H. Kruiskerk te Heusden

INSCHRIJVEN KAN HIER .

De inschrijving is pas geldig na bevestiging door de verantwoordelijke van de vormselcatechese.

Inlichtingen

De vormselcatechese wordt georganiseerd in drie kerkplekken

Destelbergen  OLV ter Sneeuw 

Ann Scheiris, Alfons Braeckmanlaan 75, 9040 Gent  0486/69.01.44  annscheiris@yahoo.com

Heusden  Heilig Kruis 

Ouders die hun zoon of dochter willen inschrijven voor de vormselvoorbereiding in Heusden kunnen dit via de website van de parochie: https://www.parochiedestelbergenmelle.be/node/82

Op maandag 23 september nodigen we alle kandidaat vormelingen én hun ouders uit op een startavond in de Polyvalente Zaal in de Steenvoordestraat in Heusden. We gaan dan samen verkennen wat het vormsel betekent en hoe het traject naar het vormsel verloopt. Die avond beslissen jullie of jullie mee verder op weg gaan naar het vormsel.

Het motto van de vormselvoorbereiding is “Samen op weg!” Samen met vormelingen én ouders én catechisten én de bredere kerkgemeenschap gaan we op weg naar het vormsel. De meeste activiteiten op die weg naar het vormsel zijn gepland op zondagochtend. We komen rond half tien ’s ochtends samen. We ontdekken samen wat geloven en kerk zijn kan betekenen. Om 11 uur vieren we samen eucharistie. De activiteiten eindigen telkens rond 12 uur. We nodigen ook alle vormelingen en ouders uit om deel te nemen aan de wekelijkse eucharistieviering en de bijzondere vieringen op Kerstdag, op aswoensdag (26 februari 2020) en in de Goede Week, de week voor Pasen.

Daarnaast zijn er nog een beperkt aantal andere activiteiten, onder meer sterzingen op de eerste zaterdag van januari. We nodigen vormelingen én ouders ook uit om actief mee te werken en  zich te engageren op de weg naar het vormsel.

 Grote momenten op de weg naar het vormsel zijn de naamopgave op  zondag 24 november 2019 en de kruisoplegging op zondag 29 maart 2020. Het vormsel is op zondag 3 mei 2020 om 11 uur. Reken erop dat de vormselviering anderhalf uur duurt.

 

Raf De Mulder, Neerheide 35, 09 2318937- 0499 51 24 94- rafenveerl@skynet.be

Melle  Sint-Martinus

Miet Neirinck, Kloosterstraat 16/2.3, 9090 Melle - 09 252 65 53 - 0472 98 72 79 - navis.melle@telenet.be