2 december : aanstellen nieuwe parochieploeg

Ze werden aangesproken en bereid gevonden om een engagement van zes jaar op zich te nemen. Vrijwillig en toegewijd, vanuit de bezorgdheid en de gedrevenheid om samen met pastoor Jos Verstraeten, een nieuwe parochie uit te bouwen. Vier vrouwen, vier mannen. Vier leden uit de vorige beleidsploeg, vier nieuwe gezichten. Oma of opa, mama of papa, leek of gewijde ambtsdrager, jong of wat minder jong, gehuwd of ongehuwd: een spiegel van de maatschappij. Samen vormen ze de nieuwe parochieploeg. Op zondag 2 december, de eerste zondag van de advent, komt deken Yvan Stassijns van Wetteren hen officieel aanstellen tijdens de eucharistieviering om 11 uur in de H. Kruiskerk in Heusden, de parochiekerk van de nieuwe parochie (die voorlopig nog geen naam heeft) in Destelbergen-Melle.

U wordt hiertoe hartelijk uitgenodigd

Wie maakt deel uit van de parochieploeg

Annie Backaert, diaken Toon Claeys, Siegrid De Baere, Geert de Keyser, Raf De Mulder, Mieke Sergeant, pastoor Jos Verstraeten, diaken Luk Thomas, Marie-Anne Willemot