Bij Stille Zaterdag

 

Stille Zaterdag is een dag van bezinning. Er wordt teruggekeken op het lijden en sterven van Jezus Christus, die op deze dag in zijn graf rust. Als de gelovigen op Paaszaterdag in de stilte van hun hart het graf van Christus bezoeken, komen zij tot het besef dat hij werkelijk gestorven is.

(foto : graflegging, fragment uit het hoogaltaar  Heilig Kruiskerk-Heusden)

 

Stille Zaterdag is een dag
waarin niets hoeft, maar veel kan gebeuren…
Als het lijden pijn doet, is er eerst nood aan ‘een open ruimte’.
Niet teveel zeggen, gewoon er zijn,
in de spanning tussen lijden en hoop,
tussen Goede Vrijdag en Pasen gaan staan …
Door dit al wandelend te doorleven,
mogen we deze Stille Zaterdag zijn diepste betekenis geven. Hopelijk helpt dit ons
om diep van binnen te verlangen naar verrijzenis,
zodat we deze avond en morgen
op een meer intense wijze Pasen kunnen vieren …

 

Via www.kerknet.be kan u om 20 uur de Paaswake meevieren  in de Sint-Sixtusabdij in West-Vleteren. De uitzending vangt aan om 19u30