Binnenkort opnieuw liturgische diensten ?

De Nationale Veiligheidsraad gaat op 3 juni na wanneer in ons land opnieuw religieuze diensten mogelijk zijn.

Intussen werden in overleg met de Belgische bisschoppen de veiligheidsmaatregelen goedgekeurd die daarbij zullen gelden.

De eerste voorzichtige fase van opheffing van de lockdown in onze kerken zal nu hopelijk snel volgen. De overheid heeft in deze eerste fase een maximum van 100 deelnemers per viering vastgelegd.

De parochieploeg heeft vorige week voor het eerst opnieuw vergaderd om de heropening van onze kerken voor te bereiden. Ook de drie kerkfabrieken in onze parochie kwamen samen om de praktische organisatie van de heropening voor te bereiden.

Nu het draaiboek gekend is, is het enkel nog wachten op de definitieve beslissing over de datum.

Van zodra dit gekend is, zullen we een uitgebreide communicatie voorzien in Kerk&Leven, op de website en met een speciale nieuwsbrief om jullie in te lichten hoe een en ander concreet in onze parochie zal georganiseerd worden.

Vast staat dat we meteen opstarten in onze drie kerken.

In bijlage het draaiboek van de Katholieke Kerk.

foto : Geert De Keyser.