Bruegel in Karus - Campus Melle

In 2019 is het 450 jaren geleden dat de schilder Pieter Bruegel de Oude, te Brussel is overleden. Zowel in Vlaanderen als in het buitenland wordt in dit Bruegel-jaar, deze schilder, ook de Boeren-Bruegel genaamd, herdacht met tentoonstellingen en activiteiten.

Voor deze gelegenheid wil ook Karus, centrum voor geestelijke gezondheidszorg, bijzondere aandacht besteden aan deze Vlaamse schilder. In de Kapel, Caritasstraat 76, Campus Melle wordt heden, een bijzondere presentatie opgesteld met onder meer een uitvoering op ware grootte (+ 1,15 m op + 1,63 m) van het beroemde werk van Pieter Bruegel : “ De Volkstelling van Bethlehem “.Deze opstelling is gratis te bezichtigen, alle dagen van 9u tot 17u, gelieve de Eucharistie-vieringen te eerbiedigen op zaterdag om 16u en zondag om 10u.

Anny Mortier

tel. 0472.283873

anny.mortier2@telenet.be