De advent starten als gezin

Met de eerste zondag van de advent begint het nieuwe kerkelijk jaar. Meteen weerklinkt een oproep om waakzaam te zijn, om er niet zomaar op los te te leven, maar God ook toe te laten in ons hart, in ons leven.
Tijdens de viering in de Sint-Martinuskerk op zondag 1 december  om 9u30 wordt een bijzonder kindermoment voorzien.
In Heusden is het jeugdkoor SAM graag weer van de partij om de gezinsviering op zondag 1 december om 11 uur in de H. Kruiskerk op te luisteren.

Alle gelovigen, in het bijzonder de jonge gezinnen worden hiertoe uitgenodigd.