De Heer is verrezen, Alleluia

 

 

Ook op Pasen maken de slechte berichten geen halt.
Voor christenen is er vandaag toch minstens één goed bericht ;
De Heer is verrezen. De dood heeft Hem niet kunnen vasthouden.
De paasboodschap is voor ons het goede nieuws.
Goed nieuws omdat het niet gaat over een gebeurtenis van lang geleden.
Ook ons schenkt God vandaag in Jezus'verrijzenis nieuwe hoop en leven.

Zalig Pasen

Jos Verstraeten, pastoor

 

Paasvieringen

Radio 1 zendt om 10 uur de mis uit vanuit de Abdij Keizersberg in Leuven.

Op TV één, om 11 uur, zendt Eurovisie de mis uit vanuit Parijs, gevolgd door de pauselijke zegen Urbi et Orbi

 

 

In onze drie kerken zal wit de boventoon voeren. Een wit doek komt in de plaats van het paarse. Anders dan anders wordt de nieuwe paaskaars niet uitgestald. De paaskaars van het voorbije jaar zal opnieuw zichtbaar zijn in de kerk. De nieuwe paaskaars en het nieuwe doopwater zullen pas gewijd worden tijdens de eerste viering waarin we opnieuw als kerkgemeenschap mogen samenkomen. Dat zal een feest zijn!

Op paaszondag om 12 uur zullen de kerkklokken alvast feestelijk luiden. Na een stille Goede Week willen de bisschoppen van België de Blijde Boodschap extra laten klinken