Een kruisje van as

 

Aswoensdag, begin van de vastentijd.
Wie zich laat tekenen met een kruisje of zelf het kruisteken maakt,
geeft aan dat hij steeds meer wil lijken Jezus in denken, in woorden en daden. Daarom krijgt de as op het voorhoofd op aswoensdag de vorm van een kruisje.

 

 

Dit jaar valt aswoensdag op 6 maart. Op die dag kan u terecht om

15.00 uur in de H. Kruiskerk, Heusden voor een gebedsviering

18.00 uur in de kerk O.L.Vrouw ter Sneeuw, Destelbergen voor een gebedsviering

19.00 uur in de Sint-Martinuskerk, Melle voor een eucharistieviering.