Gedachtenisviering Allerzielen

Ter gelegenheid van Allerzielen werden in alle kerken van onze parochie gedachtenisvieringen gehouden. 
Wij noemden de namen van de dierbaren die het voorbije jaar gestorven zijn en plaatsten een kaarsje bij hun kruisje.
Dit is geen teken van  het ultieme afscheid. Neen, het is ons teken, onze stamelende manier om uit te drukken dat zij daadwerkelijk met ons verbonden blijven
en dat wij geloven dat wij ooit op een nieuwe manier opnieuw met hen zullen verenigd worden.

 

Bezinning

Je kan tranen wenen omdat zij er niet meer zijn,
of je kan glimlachen omdat ze geleefd hebben.
Je kan je ogen sluiten en bidden dat ze terug komen
of je kan je ogen openen en kijken naar wat ze nagelaten hebben.
Je hart kan leeg zijn omdat je ze niet meer kan zien
of vol zijn van de liefde die je met hen gedeeld hebt.
Je kan je rug toekeren naar morgen en in gisteren leven
of je kan gelukkig zijn voor morgen omdat gisteren er was.
Je kan enkel herinneren dat ze heengegaan zijn,
of de herinneringen aan hen koesteren en ze voor eeuwig laten leven.
Je kan wenen en je geest afsluiten, je leeg voelen en zonder uitzicht,
of je kan doen wat zij zouden gewild hebben
Lachen, je ogen openen, liefhebben en verder gaan.