Gedachtenisvieringen Allerzielen

Ook dit jaar zullen we ter gelegenheid van Allerzielen onze overledenen herdenken. 

We gedenken hen die ons zoveel hebben gegeven, die nog zoveel leven voor zich hadden, en die we nu voorgoed moeten missen.
Op dagen zoals deze wordt het gemis scherper aangevoeld en is het goed om samen te komen, om verdriet te delen, ons te laten dragen door elkaar, door tekens te stellen, door samen stil te zijn.

We noemen bij naam alle overledenen waarvan we het afgelopen jaar afscheid moesten nemen. Na de viering kan de familie het kruisje met de naam van de overledene mee naar huis nemen.

Er is een gedachtenisviering in elke kerk waar uitvaarten hebben plaatsgevonden : 

1 november 2020 om 15u  : Sint-Martinuskerk Melle

2 november 2020 om 19u :  Heilig Kruiskerk Heusden

2 november 2020 om 19u : OLV ter Sneeuwkerk Destelbergen