Geen liturgische diensten tot en met 3 mei

Gezien de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad d.d. 15 april ll. (om de coronacrisismaatregelen te verlengen) staat de facto vast dat alle liturgische bijeenkomsten in onze kerken opgeschort blijven tot minstens zondag 3 mei.

Dit betekent voor ons heel concreet dat er tot 3 mei  geen zondagsmissen doorgaan in onze 3 vierende kerken. Ook de weekdiensten in Melle en Destelbergen  worden geschrapt.

De kerken behouden wel nog steeds hun gebruikelijke openingsuren. En de parochie blijft gebedsblaadjes  bij de zondagslezingen beschikbaar maken. U vindt deze zowel in de kerken als op deze site .

Sacramenten, gebedsvieringen, catechese, diaconale initiatieven, vormingsinitiatieven, huisbezoeken, vergaderingen en ontmoetingen: ze kunnen tot nader order niet doorgaan of slechts in een minimale vorm, met naleving van alle veiligheidsregels.   We herinneren eraan dat het ministeriële besluit van 3 april 2020 sommige artikels van het ministeriële besluit van 23 maart 2020 heeft gepreciseerd.  Worden toegestaan: begrafenisceremonies, maar enkel in aanwezigheid van maximum 15 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon; kerkelijke huwelijken, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst.

De verlengde maatregelen hebben als gevolg dat een aantal pastorale activiteiten die meestal in de lente of in de maand mei plaatsvinden, niet kunnen plaatsvinden. De vieringen van de eerste communies en de vormsels werden al uitgesteld tot volgend schooljaar en dit blijft behouden. Daarnaast zijn er de bedevaarten en de mariale vieringen die  geannuleerd worden.