Herdenkingsvieringen 11 november

In alle kerken van onze parochie werden op 11 november herdenkingsvieringen gehouden om het einde van de eerste wereldoorlog te herdenken.

Voor meer foto's : https://www.parochiedestelbergenmelle.be/foto-s/herdenkingsvieringen-11-...

In Vlaamse velden klappen rozen open
Tussen witte kruisjes, rij op rij,
Die onze plaats hier merken, wijl in ’t zwerk
de leeuweriken fluitend werken, onverhoord
Verstomd door het gebulder op de grond.
Wij zijn de doden. Zo-even leefden wij.
Wij dronken dauw. De zon zagen wij zakken.
Wij kusten en werden gekust. Nu rusten wij
In Vlaamse velden voor de Vlaamse kust.
Toe: trekt gij ons krakeel aan met de vijand.
Aan u passeren wij, met zwakke hand, de fakkel.
Houd hem hoog. Weest gij de helden.
Laat de doden die wij zijn niet stikken
of wij vinden slaap noch vrede
- ook al klappen zoveel rozen open
In zovele Vlaamse velden.
(John Mc Crae, Ieper 3 mei 1915 - vertaling: Tom Lanoye, 2000)