Heusden : samen vieren onder generaties

De gezinsviering van 18 november in Heusden was een leuke viering waarin alle generaties aan bod kwamen.

Het jeugdkoor Sam en de Koninklijke Gemeenteharmonie Heusden zorgden voor de muzikale toets die klein en groot kon bekoren.

Jongeren kregen een verhaal om de moeilijke lezingen begrijpbaar te maken.

Heel in het bijzonder werden de grootouders in de bloemetjes gezet.

Iedereen verliet de kerk met een warm gevoel. Hier was echt samen gevierd rond het woord en de tafel van de Heer.

 

Lof van de ouderdom (Gerhard Eberts)

Gelukkig ben je als het leven je blik verscherpt heeft zonder je wantrouwig te maken.

Gelukkig ben je als je dwaasheden getrotseerd hebt zonder hard te worden.

Gelukkig ben je als je het klagen gelaten hebt zonder bitter te worden.

Gelukkig ben je als je erin slaagt oud te worden zonder een mens uit het verleden te zijn.

Gelukkig ben je als je de kleinkinderen leert van God te houden  zonder hen te dwingen.

Gelukkig ben je als je houdt van je kinderen en schoonkinderen zonder onderscheid.

Gelukkig ben je als je niet van het verleden leeft, maar van de toekomst die God je schenkt.

Verheug je ! Je zal de hemel op aarde bezitten.