Kerkelijke uitvaarten enkel nog in heel beperkte kring

Rekening houdend met de nieuwe maatregelen die de burgerlijke overheid vandaag laat ingaan, wijzen de Belgische bisschoppen erop dat een kerkelijke uitvaart momenteel enkel kan doorgaan in heel beperkte kring. Dit betekent dat men slechts met enkele nabestaanden in het kerkgebouw aanwezig is en op voldoende afstand van elkaar.
 
Een tweede mogelijkheid bestaat erin enkel een afscheidsgebed te bidden op de begraafplaats en dit eveneens in heel beperkte kring.
 
Wanneer de pandemie voorbij is, kunnen gedachtenisvieringen gehouden worden voor allen die zijn overleden in deze periode waarin de beperkende maatregelen gelden ter bestrijding van de corona-pandemie.

 

Verlaagde tarieven :

 

Wanneer er enkel een gebed is op het kerkhof, is dit gratis.
Wanneer de dienst plaats vindt in een kerkgebouw, gebeurt dit vanzelfsprekend volgens de geldende voorschriften (korte gebedsdienst in heel beperkte kring…).
Er wordt dan 150 euro gevraagd.
Deze maatregel geldt vanzelfsprekend enkel tijdens de corona-crisis.