Kom, O Geest, kom in ons hart

Zaterdag 11 mei en zondag 12 mei worden in onze Emmaüsparochie een grote groep jongeren gevormd. De vormheer  E.H. Stefaan Van Der Kelen heeft voor hen een boodschap geschreven. Die brief willen we ook met jullie delen.
De vormselvieringen in Destelbergen en Heusden vallen samen met de weekendviering. Daarom raden wij jullie aan zoveel mogelijk te kiezen voor de zondagsviering van 9u30 in Melle

 

Beste jongens en meisjes, vormelingen
Geachte familie van de vormelin gen

In het weekend van 11 eb 12 mei ontmoeten we elkaar voor een belangrijk gebeuren, het heilig vormsel. In

In de katholieke kerk noemen we dat een’ sacrament’, d.w.z. een gebeuren waarin God

ons ontmoet en ons zijn Geest schenkt in tastbare tekenen (handoplegging en zalving met olie). God die we in Jezus heel menselijk hebben leren kennen, is steeds met ons, met de wereld, begaan. Wij hebben er helaas meestal geen aandacht voor. Bij het ontvangen van een sacrament, stellen wij ons daar bijzonder open voor en worden wij daar bewuster van.

God - oorsprong en einddoel van alles - wil ons bemoedigen, sterken om te leven naar zijn droom.

Die kracht van God noemen wij 'Heilige Geest'. Daarvoor stellen wij ons open. Niet alle jongeren doen dat; vanzelfsprekend is dat immers niet. In tegendeel, van nature leef ik om mezelf Het is Gods Geest die mij open maakt voor een ruimer,  opener en schoner doel, In het evangelie noemde Jezus dat 'Rijk Gods'.

Ik verheug me samen met de pastoor, de catechisten en de geloofsgemeenschap dat jij, vormeling, die weg bewust wilt gaan.

Ik hoop dat je tijdens de viering dit voor ogen houdt en niet zozeer het feest dat daarop volgt. Ik hoop natuurlijk van harte dat dit nadien binnen familieverband schitterend is.

Toch is wat vooraf gaat duizendmaal belangrijker voor je verder leven en voor je groei naar jongvolwassenheid: Gods Geest in jou laten doordringen !

Nadien zullen we samen ook het sacrament van de eucharistie vieren en groeien we samen met alle aanwezigen tot de gemeenschap van Christus die in de wereld van vandaag  een lichtpunt kan zijn.

Monseigneur de bisschop, Luc Van Looy, heeft mij afgevaardigd om in dat weekend op jouw parochie jou het vormselsacrament toe te dienen en samen de eucharistie te vieren.

Gans mijn priesterleven was ik vooral werkzaam met en bij jongeren, als priester in het onderwijs en in jeugdbeweging. Sinds  anderhalf jaar vertrouwde de bisschop mij de taak toe van de zorg voor oudere en zieke priesters en diakens, een leeftijdsgroep net iets ouder dan jijzelf. Toch ben ik verheugd je te mogen ontmoeten.

Graag tot in het weekend van 11 en 12 mei.

Nog een verdere goede voorbereiding.

Stefaan Van der Kelen