Lichtmis, enkele impressies

Met velen waren ze, de ouders van dopelingen uit het jaar 2018 die ingingen op onze uitnodiging om in de Destelbergen, Melle of Heusden het visje, ons doopsymbool, op te halen ter gelegenheid van Lichtmis. Ze vulden met hun kindjes mooi de ruimte rond het altaar. Pastoor Jos Verstraeten zegende elk van hen. Ook de lichtmiskaarsen werden gezegend en meegenomen naar de respectieve gezinnen. Bij een glaasje werd achteraan in de kerk gezellig nagepraat. We zagen ook veel glunderende gezichten bij de meegekomen oma’s en opa’s. Daar werd zeker thuis nog een gezellig samenzijn aan gebreid, al dan niet met pannenkoeken.

 “Wij bidden U om wijsheid en vragen U om licht, dat mensen ogen opent en op elkander richt”. Het Jeugdkoor Sam, dat ook nu weer de viering in Heusden mooi opluisterde, zong het als vraag om ontferming. “This little light of mine, I’m gonna Let it shine” mocht natuurlijk niet ontbreken. De aanwezige kinderen brachten bij het binnenkomen een brandend lichtje bij het Mariabeeld en luisterden aandachtig naar het verhaal van Simeon en Hannah, die Jezus in de tempel begroetten, toen Hij amper acht dagen oud was.

 Ter gelegenheid van Lichtmis, Haar feest, was het beeld van Maria mooi in de bloemen gezet.

Allen baden samen dit zegengebed.

 Goede God

Wij sluiten ons aan bij het gebaar van Maria
toen zij U, Vader, haar Zoon opdroeg.

Met Maria danken wij U omdat Gij ons blij hebt gemaakt

met dit nieuwe leven. Schenk ons de kracht en de moed

om deze kinderen groot te brengen in liefde en met groot geduld.

Laat onze liefde zich door deze taak van dag tot dag vernieuwen
opdat deze kinderen gelukkig worden en een bron van vreugde
voor ons en voor U mogen zijn.
Dit vragen wij U, gesteund door Maria,

De moeder van uw Zoon en onze moeder, Amen.