Maria-Lichtmis - vieringen met kinderzegen

Op zondag 2 februari – het feest van de opdracht van Jezus in de tempel - worden traditiegetrouw alle jonge ouders die in de loop van het voorbije jaar hun kindje lieten dopen, uitgenodigd naar één van de Lichtmisvieringen. Tijdens de viering worden ouders en kinderen gezegend, na de viering kunnen ze het visje met de naam van de dopeling erop, mee naar huis nemen.
We heten de ouders van de dopelingen welkom
om 9u30 in de Sint-Martinuskerk in Melle;
om 11 uur in de H. Kruiskerk in Heusden en
om 15 uur in de O.-L.-Vrouw ter Sneeuwkerk in Destelbergen.  

Naar de avondmis in Destelbergen om 17u30 op zaterdag 1 februari worden alle eerste communicantjes en vormelingen bijzonder uitgenodigd.
Ook in de zondagsvieringen om 9u30 in Melle en om 11u00 in Heusden zijn de eerste communicantjes en vormelingen uitdrukkelijk welkom.

Ook hier worden alle aanwezige kinderen gezegend. Omdat dit uur voor jonge ouders wat moeilijk bleek, werd de viering voor de dopelingen naar de zondagnamiddag verschoven.
Dan gaat diaken Toon Claeys voor in een gebedsviering.

(foto ADJ)