Mariagebed van paus Franciscus

O Maria,
U schittert onophoudelijk op onze weg
als een teken van verlossing en hoop.
We vertrouwen onszelf toe aan U.
Aan de voet van het kruis hebt U gedeeld in Jezus’ lijden,
en bleef U standvastig in uw geloof.

U kent onze noden,
en we weten dat U erin zult voorzien,
zodat, zoals in Kana in Galilea,
vreugde en feest kunnen terugkeren
na deze tijd van beproeving.

Help ons, Moeder van de goddelijke Liefde,
om onze wil af te stemmen op de wil van de Vader
en om te doen wat Jezus ons zegt,
Hij die ons lijden op zich heeft genomen,
en onze lasten heeft gedragen
om ons, door het Kruis, te brengen,
tot de vreugde van de Verrijzenis.
Amen.

Tot U nemen wij onze toevlucht:
wees onze bescherming, heilige Moeder van God,
wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
gij, glorierijke en gezegende Maagd.

Vertaling: ICL

foto :  Maria van Michelangelo - OLV-kerk Brugge