Missiezondag focust op Venezuela

Paus Franciscus koos “gedoopt en gezonden” als thema voor de oktobermaand. Iedere gedoopte is gezonden om de Blijde Boodschap te verkondigen. Men hoeft daarvoor niet naar de andere kant van de wereld trekken. Authentiek getuigen van God kan ook vlakbij, in je eigen omgeving. Ook daar zijn veel mensen die de bevrijdende boodschap van Christus niet (meer) kennen.

Op Missiezondag, 20 oktober 2019, focust Missio op Venezuela. Het land is momenteel volop in de actualiteit door de economische, sociale en politieke crisis. De zwaksten in de samenleving hebben het hard te verduren. Missio focust op de straatkinderen van Caracas, die op de vlucht zijn voor honger, huiselijk geweld of verwaarlozing. Het leven op straat is bijzonder hard met bendes, drugs en misdaad die op de loer liggen. Met haar campagne wil Missio een opvangtehuis voor kinderen tussen 4 en 14 jaar en een tehuis voor jongens tussen 15 en 21 jaar van de Salvatoriaanse gemeenschap ondersteunen. Deze gemeenschap zou graag ook een opvangtehuis willen opstarten voor meisjes, beter onderwijs mogelijk maken voor álle jongeren van Catia en een multidisciplinair project opstarten rond kunst, sport, dans, muziek en theater. Men wil hiermee vooral jongeren helpen groeien in hun zelfwaarde en zelfredzaamheid. Een mooi project dat zeker een extra financiële duwtje in de rug kan gebruiken. U kan hen steunen via overschrijving op rekeningnummer BE19 0000 0421 1012 met de mededeling ‘straatkinderen Caracas’ of online via www.missio.be. De omhaling van Missiezondag in onze parochiekerken is eveneens bestemd voor het werk van Missio.