Mondmasker verplicht tijdens de vieringen

Vanaf morgen, zaterdag 11 juli, is het verplicht om ook in gebedshuizen een mondmasker te dragen. Dat heeft het Overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land donderdagavond beslist. Ook in winkels, theater-, muziek- en conferentiezalen, bibliotheken en musea wordt het dragen van een mondmasker verplicht.

Het Overlegcomité nam de beslissing in aanwezigheid van de Groep van Experts belast met de Exitstrategie (GEES), zo meldde premier Sophie WilmèsDe experts hebben een nieuw verslag voorgelegd waarin zij aanbevelen om de verplichting tot het dragen van een mondmasker uit te breiden. Zij aligneren zich dus met het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Wie de verplichting niet nakomt, riskeert een strafrechtelijke sanctie. Een elektronische Nationale Veiligheidsraad zal vandaag de beslissingen van het Overlegcomité valideren.

De overheid benadrukt om bij het dragen van een mondmasker ook de andere gedragsregels te blijven volgen. Ze herinnert eraan dat het masker een aanvullende bescherming is. Onder meer het wassen en ontsmetten van de handen en het bewaren van een veiligheidsafstand van 1,5m zijn basisregels. Deze regels blijven ook onverkort gelden voor de vieringen in de kerken. Het verplicht dragen van een mondmasker komt daar nu bij.

Hieronder een uittreksel uit Draaiboek van de Belgische bisschoppen met betrekking tot de eucharistievieringen

A.    Voor de aanvang van de vieringen

 1. Laat gelovigen gezin per gezin (mensen die onder eenzelfde dak wonen) de kerk binnentreden en zo nodig even buiten wachten op een veilige afstand van elkaar.
 2. De ordedienst van de parochie zorgt ervoor dat er geen samenscholing ontstaat bij de ingang van de kerk.
 3. De ordedienst van de parochie ziet erop toe dat de maximumcapaciteit niet overschreden wordt.
 4. Bij ingang van kerk en sacristie: alcoholgel beschikbaar stellen. Ieder die de kerk binnengaat, ontsmet de handen en zet een mondmasker op.
 5. Voer eenrichtingsverkeer in om bezoekers via een routeplan in en uit de kerk te begeleiden. Indien eenrichtingsverkeer niet mogelijk is, werk dan met voorrangsregels.
 6. Gelovigen nemen plaats in de kerk op zo’n manier dat eerst de plaatsen het verst van de ingang worden ingenomen en verlaten de kerk waarbij wie het dichtst bij de uitgang zit, eerst vertrekt.
 7. De aanwezigen worden erop gewezen dat mensen die onder eenzelfde dak wonen naast elkaar kunnen zitten. Mensen die niet onder eenzelfde dak wonen, moeten telkens links en rechts van hun zitplaats (de afstand van) minstens twee stoelen onbezet houden.
 8. Geen zangboeken, misboekjes, gebedenboekjes voor meermaals gebruik.
 9. Intentieboeken worden weggenomen uit de kerk.
 10. Wel kan een blaadje voor eenmalig gebruik gedrukt worden. Het wordt vooraf op de stoel gelegd of veilig uitgedeeld.  Na de viering wordt het mee naar huis genomen of in een doos gedeponeerd en vernietigd.
 11. B.    Tijdens de vieringen
 12. Geen collectes, wel mogelijkheid om bijdrage te deponeren achteraan in de kerk.
 13. Geen handen geven bij het Onzevader aan mensen die niet onder eenzelfde dak wonen.
 14. Geen handdruk, kus of andere aanraking bij vredeswens tussen mensen die niet onder één dak wonen.
 15. Slechts één persoon drinkt uit de kelk.

Uitreiking van de communie

 1. Zo weinig mogelijk bedienaars van de communie.
 2. De celebrant laat de vrijheid door uit te nodigen tot een geestelijke communie of individuele communie-uitreiking.
 3. De celebrant zegt één keer: Het Lichaam van Christus.  De communicant zegt binnensmonds: Amen.
 4. In geval van individuele communie-uitreiking gelden volgende regels:
 • De ordedienst van de parochie staat in voor het veilige verloop van de communie.
 • Diegene die de communie uitreikt, ontsmet de handen en draagt een mondmasker.
 • Uitreiker en communicant houden ruim afstand door armen ver uit te strekken.
 • Uitreiker laat hostie eerbiedig vallen in de uitgestrekte hand van de communicant (zonder hand van communicant te raken).
 • De communie-uitreiking op de tong is niet toegelaten.
 • De aanwezigen gaan naar voor in één rij per gang en keren terug via een andere gang.  Ze respecteren altijd de voorgeschreven afstand van 1,50 m .
 • Als de afstand van 1,50 m niet kan gerespecteerd worden, gaan ook personen die niet wensen te communiceren in de rij mee en keren met dezelfde rij terug naar hun plaats zodat iedereen opnieuw dezelfde plaats inneemt.

C.    Na de vieringen

 1. De ordedienst van de parochie ziet erop toe dat samenscholingen in en buiten het kerkgebouw worden vermeden.
 2. Er is geen persoonlijke begroeting van de gelovigen door de celebrant aan de uitgang van het kerkgebouw.