Nieuwe data eerste communie 2020

De voorbije week is hard gewerkt en overlegd om een oplossing te vinden voor de geplande eerste communievieringen in onze parochie Emmaüs.

We hadden de vieringen lieven dit schooljaar laten doorgaan. Alleen laat de aard van de samenkomsten (grote groepen die binnen samenkomen, verschillende generaties samen, mensen samenbrengen uit verschillende plaatsen: gezin en familie, parochie, school) dit echt niet toe.

We hebben heel veel begrip voor de ontgoocheling van de kinderen en hun ouders en hebben samen met de schooldirecties en de leerkrachten naar de best mogelijke oplossing gestreefd door de viering zo vlug mogelijk in het nieuwe schooljaar te plannen en het eigen karakter van de eerste communie te respecteren.

Uiteindelijk zijn we tot volgende kalender gekomen

Zaterdag 12 september om 10 uur
OLV ter Sneeuwkerk Destelbergen

Kinderen van basisschool Pius X en de 
Gemeentelijke basisschool Destelbergen

 

Zaterdag 19 september om 11 uur
H. Kruis Kerk Heusden

 

Kinderen van de Sint-Franciscusbasisschool Melle

 

Zaterdag 19 september om 14u30
Sint-Martinuskerk Melle

 

Kinderen van de Sint-Vincentiusschool Melle

en de Gemeentelijke basisschool Melle

Zaterdag 3 oktober om 14 uur
OLV ter Sneeuwkerk Destelbergen

 

Kinderen van de Vrije Basischool  Wonderwijs
hoofdschool en wijkschool

 

Zaterdag 10 oktober om 9u30
H. Kruis Kerk Heusden

 

 

Kinderen van Vrije Basisschool “De Parel”

 

Zaterdag 10 oktober om 11 uur
H. Kruis Kerk Heusden

 

Kinderen van de Gemeentelijke Sportbasisschool  Heusden en de GO! Basisschool De Klaver

.