Op bedevaart met ouderen en zieken

Op 1 juni kan u  aansluiten bij een bedevaart vanuit onze parochie naar Oostakker-Lourdes. Die tocht legt het accent bij ouderen en zieken en wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de Samana-kernen van Destelbergen, Heusden en Melle.

Afspraak om 14u30 aan de grot.
Daar hebt u de keuze om ofwel een korte ommegang ofwel een gebedsmoment aan de grot mee te maken.

Om 15 uur vieren we samen eucharistie in de basiliek.

Elke Samana-kern voorziet in het vervoer voor de eigen kernleden