overlijden Annie Backaert

Met verdriet melden wij het plotse overlijden van Annie Backaert, lid van onze parochieploeg, in het rustoord waar zij na haar operatie verbleef. Annie  had net haar 68e verjaardag gevierd.

Dat Annie dit overkomen is, schokt ons. Uit telefoon- en mailverkeer van de laatste dagen bleek zij goedgezind en al weer vol zin om heel het parochieleven mee te volgen.
Ineens en zonder enig teken vooraf is dit afgebroken.

Dat haar val hiertoe zou leiden, had wel niemand van ons gedacht. Wij denken aan Annie als iemand die bij heel het parochieleven van dichtbij betrokken was.
Haar inzet, eigenlijk niet alleen voor de parochie, maar voor de Kerk in haar geheel, bleek haar leven te vervullen.

Haar uitvaart in beperkte kring - gezien de coronamaatregelen -  is vrijdag om 10.30 u. in de kerk van Merelbeke Flora waar zij heel veel jaren geëngageerd was.  

Om onze erkentelijkheid te tonen, zullen wij  op een later tijdstip in onze parochie een gedachtenis  houden. Dragen wij haar nu mee in ons gebed en onze herinnering.
Moge de Heer haar verwelkomen als de goede dienaar die zich voor zijn Kerk heeft ingezet.