Parochieploeg bereidt nieuw werkjaar voor

Op zondag 2 december 2018, werd de parochieploeg voor de parochie Destelbergen-Melle aangesteld tijdens een eucharistieviering in de Heilig Kruiskerk in Heusden.  Intussen aanvaardde de bisschop dat deze parochie “Emmaüs” zal noemen. De parochieploeg bestaat uit 9 mensen, en komt maandelijks samen. Op een extra vergadering op zondag 1 september 2019 dachten wen na over de toekomst van de Emmaüsparochie en maakten we een planning op voor het werkjaar 2019-2020.

Startviering

Een centraal thema in ons verhaal is het werken naar een grote éénheid en verbondenheid binnen de parochie. We zijn ons ervan bewust dat heel wat gelovigen de snelle evoluties binnen de kerk als een verlies ervaren. Wij zijn ervan overtuigd dat het samenbrengen van krachten en mensen een bron van rijkdom kan zijn. Daarom organiseren we op zondag 22 september, een gezamenlijke startviering, een Emmaüs-viering.

Ook op feestdagen die niet op een zondag vallen kiezen we voor één viering voor de hele parochie, telkens op een andere kerkplek. We durven te hopen dat steeds meer mensen zich willen verplaatsen en eventueel buren willen meenemen  om over de oude parochiegrenzen heen samen te vieren en gemeenschap te vormen.

We doen dit al verscheidene jaren in de Goede Week en stellen vast dat we daardoor heel sterke vieringen kunnen beleven op de meest intense momenten in het kerkelijk jaar en dat dit nieuwe kansen kan bieden op ontmoeting. We vinden het mooi dat heel wat gelovigen hier bewust mee voor kiezen.

Initiatieven

Ook in het voorbereiden van sacramenten gaan we steeds meer het verhaal samen schrijven. Dit gebeurt al voor de huwelijksvoorbereiding en de doopvoorbereiding. In de voorbereiding van eerste communie en vormsel zetten we steeds meer, soms nog voorzichtige, stappen naar elkaar toe.

 We willen een dienstbare parochie zijn en steeds meer worden. In onze parochie bestaan een aantal mooie initiatieven op vlak van zorg voor zieken en mensen die leven in of aan de rand van armoede. Ook hier willen we verder bouwen aan een goede omkadering en een stevige basis om nog meer een zorgzame parochie te worden voor wie het moeilijk heeft.

Informatie

In de communicatie met elkaar hebben we een website en een regelmatige nieuwsbrief. Die elektronische nieuwsbrief is een must voor ieder die van dicht of ver begaan is met of betrokken in onze parochie. We voorzien in 2020 over te stappen naar één editie van Kerk en Leven voor de gehele parochie. Ook op vlak van administratie blijven we groeien naar elkaar. We weten wel dat een aanspreekpunt in elk dorp wenselijk blijft en blijven daarop inzetten.

Opbouwen

We willen vooral een hartelijke en blij vierende gemeenschap blijven en verder worden. We rekenen op de bereidheid van iedereen om daaraan mee te bouwen. Wie opbouwend wil meedenken, ook als het niet goed loopt, die zijn we zeer dankbaar om dit met ons te delen. We blijven steeds op zoek naar mensen die de parochie mee willen dragen. Ieder die op één of andere manier wil meebouwen aan de verdere groei van onze parochie is welkom: als zanger in een koor, als lector, als catechist, als vrijwilliger in dienstbaarheid voor zieken en armen, als administratief medewerker, als helper bij parochiale activiteiten… Vele handen maken licht werk!