Roepingenzondag 11 en 12 mei 2019

 

 

 

 

 

12 mei is het de vierde paaszondag en dat is de jaarlijkse Wereldgebedsdag voor Roepingen of Roepingenzondag. In de eucharistievieringen op 11 en 12 mei wordt dan de collecte gehouden voor het fonds kerkelijke roepingen en vorming. Dit fonds ondersteunt de kerkelijke vorming in het bisdom Gent, wil de roepingenpastoraal stimuleren en geeft financiële ondersteuning aan de opleidingen van priesters, diakens en pastorale werkers.

In zijn boodschap naar aanleiding van deze Roepingenzondag, vertrekt paus Franciscus van de roeping van elke christen: “Ik denk vooral aan de roeping tot het leven als christen, die wij allemaal in het doopsel ontvangen en die ons eraan herinnert dat ons leven niet het resultaat is van toeval maar dat het een gave is.”  

“Het zijn roepingen die ons tot dragers maken van een belofte

van goedheid, liefde en rechtvaardigheid.”

Vervolgens komt dat leven als christen tot uiting in de keuzes die we maken en die bijdragen aan de groei van het Rijk Gods in de samenleving. De paus noemt: huwelijk en gezin, beroepskeuzes, engagementen op het vlak van solidariteit, sociale en politieke verantwoordelijkheden die mensen nemen.

Zo kunnen mensen ook de aantrekkingskracht voelen van een roeping tot het pastoraal werk of het diaconaat. Sommigen kiezen voor het Godgewijde leven of het priesterschap. “Veel innerlijke weerstanden kunnen zo’n beslissing verhinderen en zeker in bepaalde geseculariseerde landen kan men ontmoedigd raken en in een ‘futloze hoop’ vervallen.”

In opvolging van de jongste bisschoppensynode over “Jongeren, geloof en het onderscheiden van roeping” en de Wereldjongerendagen in Panama, roept de paus jongeren op niet doof te blijven voor de roep van de Heer.

“Er is geen grotere vreugde dan zijn leven te wagen voor de Heer!”

De volledige brief vind je op de website van Roepingenpastoraal Vlaanderen op Kerknet (www.kerknet.be). Daar vind je ook de gebedstekst, geschreven door kardinaal De Kesel, die op een mooie gebedskaart ter beschikking wordt gesteld.