Roepingenzondag 22 april 2018

 

 

 

 

 

In de zondagsvieringen van 21 en 22 april wordt in het bijzonder gebeden voor roepingen. Ook de omhaling is bestemd voor de roepingenpastoraal

In de boodschap van paus Franciscus voor de 55ste Wereldgebedsdag voor Roepingen schrijft hij:

Ook vandaag roept de Heer om Hem na te volgen. We moeten niet wachten tot we perfect zijn om Hem genereus met "Hier ben ik" te beantwoorden.

Paus Franciscus bidt dat we de roep van de Heer zouden horen, herkennen en beleven. Hij verwijst hiervoor naar Jezus' roeping en zending. P

aus Franciscus stelt ons bovendien gerust. We hoeven niet bang te zijn voor onze eigen grenzen en zonden, maar dienen daarentegen ons hart te openen voor de stem van de Heer, onze persoonlijke zending te onderscheiden in de Kerk en de wereld, en te leven in het nu dat God ons schenkt.

Lees hier de volledige boodschap van paus Franciscus

https://www.kerknet.be/sites/default/files/2018%20Boodschap%20Wereldgebedsdag%20voor%20Roepingen.pdf