Vastenaanbod "Cross that bridge"

Binnenkort kun je deelnemen aan een online vastenactie van ‘Cross that Bridge’, de lofprijzingsband die (in normale omstandigheden) maandelijks lofprijzingsgebed leidt in de Sint-Stefanuskerk van Melsen in de parochie Merelbeke-Oosterzele. Onlangs verscheen er in Kerk & Leven een artikel over deze band in de rubriek ‘Podium’. Misschien heb je het wel gelezen.

“In deze coronatijden, waarin samenkomen en samen ons geloof beleven niet meer vanzelfsprekend is, leek deze actie online een mooi alternatief,” klinkt het bij de vier leden van ’Cross that Bridge’. “ Als bandleden voelen wij het gemis van het samen vieren, bidden en zingen, over geloof praten … We horen hier en daar van andere christenen dat ook zij ernaar snakken om opnieuw gemeenschap te kunnen vormen met anderen. We zitten allemaal min of meer opgesloten en we snakken ernaar om ons verbonden te voelen met elkaar.”

Aanbod voor de vasten

De vastenactie van ‘Cross that Bridge’, ‘Steps of Praise and Worship’ staat - hoe kan het ook anders - volledig is het teken van lofprijzing, start op Aswoensdag 17 februari en loopt tot Pasen, zondag 4 april.

Ze bieden 2 tracks aan, waaruit je kunt kiezen:

1) Eén waarbij je dagelijks van hen een e-mail ontvangt,  met daarop een bijbeltekst, een passend (lofprijzings)lied en een vrijblijvende doe-opdracht.

2) Eén waarbij je drie of vier keer per week een e-mail van hen ontvangt met deze drie bovengenoemde zaken.

Afhankelijk hoeveel tijd iemand hiervoor kan of wil vrijmaken, kunnen deelnemers zich vanaf nu inschrijven via de CTB website crossthatbridge.be/vastenactie voor één van die twee tracks.

“De vastenperiode duurt iets langer dan 6 weken. Die lange periode op weg naar Pasen leek ons een uitgelezen gelegenheid om als lofprijzingsband wat dieper in te gaan op wat lofprijzing precies is en hoe je het een plaats kunt geven in je leven, “ zegt de band.

Zeven thema's

Via zeven thema’s (1 thema per week) laten ze je kennismaken met verschillende aspecten van lofprijzing.

Naast de vaste dagelijkse onderdelen (bijbeltekst, een lied en een vrijblijvende doe-opdracht) voorzien ze ook via opgenomen filmpjes eenmaal per week een kort onderricht dat handelt over het thema van de week. Daarnaast zullen deelnemers door de weken heen ook af en toe een filmpje ontvangen met een korte getuigenis passend bij het weekthema.

“We zijn heel blij dat we, naast onze bandleden, heel wat christenen van verschillende leeftijden, van verschillende kerken en christelijke organisaties bereid vonden om ons hierbij te helpen. Door de weken heen zullen de mensen dus de kans krijgen het verhaal van heel wat verschillende christenen te bekijken en te beluisteren”, zeggen de bandleden.

Tenslotte plant ‘Cross that Bridge’ tijdens deze vastenactie ook drie keer een live Zoomsessie, telkens op een vrijdag van 20u00 tot 21u15 ongeveer. De data voor de Zoomsessies zijn: vrijdag 26/2, vrijdag 12/3 en vrijdag 26/3. Tijdens deze sessies zal er samen gebeden en gezongen worden, komen ze even terug op het thema van die week en splitsen deelnemers nadien op in deelgroepjes om aan de hand van stellingen of vragen, gelinkt aan het thema, van gedachten te wisselen.

“Wij organiseren deze vastenactie vanuit het motto: ‘Alles mag, maar niks moet!’ Dat betekent dat wij alles compleet vrijblijvend aanbieden,” zegt de band. “Wij sturen dagelijks of enkele keren per week een e-mail, maar wat de deelnemers met die e-mail doen, is geheel aan hen. Wij beseffen dat het leven druk