Vastengebedsdienst op woensdag

“Wat doet het goed, weer eens naar de kerk te kunnen komen”. Meerdere mensen gaven ons deze opmerking na de korte gebedsvieringen op aswoensdag..

De hele vasten door willen we u die kans bieden. Daarom is er elke woensdagavond om 18 uur in elk van de drie kerken van onze Emmaüsparochie een gebedsdienst. Dus terzelfdertijd in de Sint-Martinuskerk, de H. Kruiskerk en de O.-L.-Vrouw ter Sneeuw kerk. 

Er zullen gebedsblaadjes voorhanden zijn zodat u de viering kan meevolgen en mee bidden. Het aantal aanwezigen is voorlopig beperkt tot 15 per kerk met inbegrip van de voorganger. We kiezen niet voor inschrijving vooraf. Op tijd komen is aan te raden.