Vormselvieringen uitgesteld naar september

“De bisschoppen van de Vlaamse bisdommen van ons land alsook van het vicariaat Vlaams-Brabant voor wat het aartsbisdom betreft,
hebben beslist dat de vormselvieringen die voorzien waren tussen Pasen en Pinksteren 2021, zullen doorgaan na de zomervakantie.

 

Voor onze parochie betekent dit concreet dat de vormelvieringen zullen doorgaan in het weekend van 18 en 19 september 2021 : 

 

De nieuwe uurregeling wordt in overleg met het bisdom verder uitgewerkt.  Van zodra meer  duidelijkheid zullen de ouders en vormelingen  geïnformeerd worden.

 

 

Op vele plaatsen is er met heel veel creativiteit werk gemaakt van contact met vormelingen en (meestal) online catechese.
Wat we natuurlijk missen, is kennismaking met de geloofsgemeenschap, ingroeivieringen,…
De bisschoppen vragen om de komende maanden de contacten aan te houden en wanneer de maatregelen het toelaten: te versterken.

 

Voor de vieringen van de eerste communie werd nog geen beslissing genomen.