"Wanneer kunnen we opnieuw naar de mis?"

Het is de vraag die velen zich stellen. Begrijpelijk, de exitstrategie is gestart. Beter geformuleerd: Wanneer zijn er opnieuw publieke vieringen mogelijk en onder welke voorwaarden zal dat gebeuren?   

Vandaag is er nog geen antwoord op deze vraag. De eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Dat betekent: geen publieke vieringen van de erediensten, met uitzondering van uitvaarten (met max 15 aanwezigen), kerkelijke huwelijken (enkel met getuigen) en opnames van livestreams (achter gesloten deuren en met max 10 aanwezigen). Voor alle duidelijkheid: dus ook geen doopsels.

Er is overleg tussen de erkende erediensten en de regering met het oog op de hervatting van de publieke vieringen. De Belgische bisschoppen lieten deze week weten dat ze samen met de vertegenwoordigers van de erkende erediensten een gezamenlijke boodschap zullen publiceren, eenmaal er overeenstemming is.   
 

Intussen blijven de kerkgebouwen open voor persoonlijk gebed, is er nieuws en een uitgebreid aanbod via de kerkelijke media en vooral: gebeurt het evangelie op zovele plaatsen waar mensen dienstbaar zijn. Dat neemt niet weg dat we uitkijken naar de dag dat we als gemeenschap terug zullen kunnen samenkomen en vieren rond de Heer.