Wat met het vormsel en de eerste communie ?

Later zullen ze het wellicht nog vaak vertellen, dat ze gevormd werden of hun eerste communie deden in dat onwezenlijke jaar 2020, toen het coronavirus het leven overhoop gooide. Op die mooie dag moesten zij niet alleen lang wachten maar zich ook aan een hele rist veiligheidsvoorschriften houden.

Zo is dat. Zoals elkeen die nu naar de kerk komt, moeten vormelingen en communicanten en hun ouders de handen ontsmetten bij het binnenkomen. Voor wie twaalf jaar is, is het ook verplicht een mondkapje te dragen. De richtlijnen van de bisschoppen worden nog steeds aangepast, conform de voorschriften van de Nationale Veiligheidsraad. Dit was de stand van zaken op 27 augustus.

Aanwezigen

Belangrijk is de 1,5 meter afstand. In de kerk zijn de zitplaatsen zo geschikt dat de aanwezigen deze afstand bewaren. Alleen de leden van dezelfde bubbel mogen naast elkaar plaats nemen. In de viering van het vormsel kan elke vormeling vier personen meebrengen, in de regel: vader, moeder, peter en meter. Voor andere familieleden zijn geen plaatsen voorzien, hoe jammer dit voor broers en zussen en voor grootouders ook is.

Vormsel: dag en uur

Het vormsel heeft plaats in het weekend van 26 en 27 september. In onze drie kerken zullen de vormelingen in twee groepen worden verdeeld en zullen er dus telkens twee vieringen zijn. Dit zijn de uren waarop deze vieringen zullen plaats vinden:

In Sint-Martinus Melle op 26 september om 14.30 u. en 16.30 u.

In Onze-Lieve-Vrouw Destelbergen op 26 september om 15.00 u. en 17.30 u.

In Heilig Kruis Heusden op 27 september om 9.00 u. en 11.00 u.

In Melle zal het vormsel worden toegediend door pater Paul Janssens van de paters Jozefieten. In Destelbergen en Heusden zal het vormsel worden toegediend door de pastoor. De bisschop heeft hun daartoe eenmalig volmacht gegeven.

 

Eerste communie

175 kinderen hebben gevraagd aan de eerste communie te mogen deelnemen. De vieringen zijn gespreid over de maanden september en oktober. In deze vieringen mogen ouders, broers en zussen aanwezig zijn. Om een veilige schikking in de kerk te kunnen maken zal hun gevraagd worden met hoevelen zij precies zullen komen. Helpers bij het onthaal zullen hen naar hun voorbehouden plaats leiden. De vieringen hebben plaats op volgende dagen en uren:

Zaterdag 12 september om 9.30 u : Pius X-school Eenbeekeinde en Gemeentelijke Basisschool Destelbergen

Zaterdag 19 september om 11.00 u.Sint-Franciscusbasisschool in de kerk van Heusden

Zaterdag 19 september om 14.30 u : Sint-Vincentiusschool Melle

Zondag 20 september om 9.30 u. : Gemeentelijke Basisschool Melle

Zaterdag 3 oktober om 14.00 u : Wonderwijs Destelbergen

Zaterdag 10 oktober om 9.30 u : De Parel Heusden

Zaterdag 10 oktober om 11.00 u : Gemeentelijke Sportbasisschool Heusden

Zondag 11 oktober om 11.00 u : De Klaver Heusden

Sommige vieringen zijn samen met de school, sommige vieringen zijn in de zondagsviering van de parochie.
De eerste communie bedoelt precies aan de kinderen en de jonge gezinnen te tonen dat zij een plaats hebben in onze gemeenschap. In de toekomst zal de parochiale viering meer en meer het gebruik worden.

Voor kinderen die van school veranderden en voor ouders die verhuisd zijn of niet aan de klassikale viering deelnemen, is het mogelijk bij voldoende voorbereiding de eerste communie te doen in de mis op een zondag die hen past. Zij nemen dan vanzelfsprekend vooraf contact op met de pastoor of de diaken.

Volgend jaar

Dit jaar verloopt anders dan anders en wie weet wat volgend jaar brengt. Daarom kunnen wij nog geen data voor volgend jaar meedelen. Na het vormsel en de communies zullen wij het verloop van dit jaar evalueren en een plan voor volgend jaar opstellen. Zodra dit mogelijk is, zullen wij dan aan de families een uitnodiging tot inschrijven voor 2021 bezorgen.

Ondanks het uitstel en de moeilijke omstandigheden hopen wij dat de vormelingen en communicantjes dit jaar toch een mooie viering en een feestelijke dag krijgen.