Wat vieren we op sacramentsdag ?

Op Sacramentsdag  (Corpus Christi) vieren we dat Jezus Christus zijn leven gaf omwille van Gods Liefde en dat Hij zich in brood en wijn blijft geven, telkens weer.

Eigenlijk is het elke zondag Sacramentsdag, maar speciaal op de tweede donderdag na Pinksteren - een verwijzing naar Witte Donderdag en het Laatste Avondmaal - brengt de katholieke Kerk die waarachtige tegenwoordigheid van Jezus in de hostie onder de aandacht.

In de liturgie ligt de klemtoon op lichaam en bloed als teken van het nieuwe Verbond. Eten van het brood en drinken van de beker, maakt ons tot deelgenoot van dat verbond. Het feest van Sacramentsdag brengt ons naar het hart van wat we vieren in de eucharistie: de onvoorstelbare liefde van God, die zich in Jezus met ons verbindt. In Jezus deelt Hij het menszijn, in de mens Jezus neemt Hij ons op in zijn goddelijk leven