Welzijnschakel Melle : gezellig koken, eten en babbelen

Tijdens de zomer werd in Melle een nieuwe welzijnsschakel opgericht waaraan ook vrijwilligers uit onze Emmaüs geloofsgemeenschap deelnemen.

De bedoeling van de welzijnsschakel is mensen in armoede en nood nabij te zijn en te ondersteunen. Diverse kleinschalige initiatieven staan op stapel.
Elke mens verdient respect en heeft basisrechten in onze samenleving. Dat is de visie van de Welzijnsschakels. Daarom bieden ze kansen aan mensen die uitsluiting ervaren door armoede of afkomst. Dit gebeurt door ontmoeting in eigen buurt.

Gezellig koken

Een eerste kans tot ontmoeting zal plaatsvinden op 11 november om 11u in parochiecentrum Navis, Kloosterstraat 18 te Melle.
Gezelling samen koken, eten en babbelen. Het wordt niet alleen leuk, lekker en gezellig voor volwassenen, ook de kinderen zijn welkom. Kultuurhuis Henri uit Melle neemt hen mee in de wonderlijke wereld van muziek.

Ken je mensen uit Melle die geïnteresserd kunnen zijn door dit initiatief, breng dit onder hun aandacht en nodig hen uit contact op te nemen met info@welzijnsschakel-melle via Yves Van Walle, Pinksterbloemstraat 29, 9090 Melle - 0468 12 24 17

Praktisch :

Maandag 11 november van 11u-14u
Navis, Kloosterstraat 18, Melle
Geen vervoer ? Geen probleem je wordt opgepikt.
Deelname :  € 0,50 per persoon