Zalig Pinksteren

Ieder jaar vieren we het Pinksterfeest. Wat betekent Pinksteren eigenlijk? En wat vieren we dan?

Op deze vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd, wordt in de christelijke kerken herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. Deze geschiedenis wordt beschreven in het Nieuwe Testament. Op wat later de Eerste Pinksterdag is gaan heten gebeurde concreet het volgende. De gelovigen waren in een huis bijeen toen er binnen plotsklaps een geluid van een grote windvlaag zich voordeed en er een soort vlammen verschenen die zich boven de hoofden van de aanwezigen verspreidden - beter bekend als "vurige tongen". De gelovigen werden met de Heilige Geest vervuld en begonnen buiten het huis op luide toon het evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen met als gevolg dat er een grote massa mensen afkomstig uit allerlei windstreken op hen afkwam. De apostel Petrus nam vervolgens het woord en hield een lange toespraak waarna er ongeveer drieduizend mensen zich bij hen aansloten.

 

"Pinksteren" komt van "pentakosta". Dat is Grieks. Het betekent: "50 dagen". Pinksteren wordt 50 dagen na Pasen gevierd.

Voor christenen heeft het Pinksterfeest een bijzondere betekenis. Het gaat om de gewone mensen die Jezus willen volgen. Dat is niet altijd gemakkelijk. De mensen zoeken steun bij elkaar en bij God.

Met Pinksteren wordt in de kerk het Pinksterverhaal gelezen: naar Handelingen 2, 1-13

De eerste leerlingen ontvingen van Jezus met Pinksteren de "heilige geest". De geest, dat is het gevoel dat God bij je is. Dat hij je kracht geeft om te leven zoals Jezus. "Heilig" betekent: "heel maken". Als je leeft als Jezus help je anderen die niet verder kunnen. Je helpt ze om weer "heel", weer beter te worden.

Pinksteren is, op Pasen en Kerstmis na, de belangrijkste christelijke feestdag. Met Pinksteren wordt de paastijd afgesloten. Met Pinksteren wordt er een nieuwe weg ingeslagen en staat alles in het teken van de Heilige Geest, de voortdurend voortstuwende kracht ten goede die zich in alle talen tot alle volkeren wendt.

Laten we ons leven naar een hoger niveau tillen. Richten we ons leven naar boven .  God zal ons daarbij helpen met zijn heilige Geest.

Zalig Pinksteren