Zalige veertigdagentijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste lezer en lezeres,

Op 26 februari, is het Aswoensdag en begint de veertigdagentijd. Dit is de voorbereiding op Pasen, het feest van Jezus’ heilig sterven en zijn glorierijke verrijzenis. Laten wij deze weken niet zomaar voorbijgaan; proberen wij ze op een gelovige wijze mee te leven.

Vasten

Het evangelie van Aswoensdag wijst ons daarvoor een driedubbele weg. Vasten wil zeggen: zich onthouden van eten en drinken. Wat zachter uitgedrukt: soberder zijn in het omgaan met de aardse goederen. Het maakt ons tot schonere mensen als wij vrij kunnen staan tegenover onze onmiddellijke behoeften en tegenover alles wat ons verslaaft. Dit is een strijd die altijd weer moeten leveren..

Delen

De veertigdagentijd zegt ons ook dat wij met alle mensen kinderen zijn van één Vader. Dan moeten wij ook ons hart en ons bezit openstellen voor onze broers en zussen die in armoede leven. Dit kunnen wij doen door daadwerkelijk deel te nemen aan de actie van Broederlijk Delen. Wat wij onszelf ontzeggen, is niet om te sparen voor later, maar om het te geven aan wie veel tekort hebben.

De campagne van Broederlijk Delen trekt onze aandacht dit jaar precies  op ‘delen’, zoals het ook in zijn naam staat. Delen of juister misschien nog herverdelen is een antwoord op de ongelijkheid tussen rijke en arme volken en op de ecologische crisis waarin wij zijn terecht gekomen. Delen doet goed, ook met het zuiden.

Bidden

 Dit is ook een tijd van meer toeleg op het bidden. Bidden is weten en erkennen dat wij leven uit Gods genade. Daarvoor kunnen wij Hem danken. Daardoor hebben wij ook altijd Iemand aan wie wij onze zorgen kunnen toevertrouwen en aan wie wij mogen vragen om hulp.

Vanouds is de veertigdagentijd de voorbereiding op het doopsel of de hernieuwing van het doopsel, dus op het christen-worden. Hoe kan men christen worden of zijn zonder te luisteren naar Gods woord? Ik wil u dan ook allen oproepen om in deze weken deel te nemen aan de zondagsviering. Daarin tonen wij dat we waarlijk christen willen zijn.

Een klein hulpmiddel daartoe is een kaartje dat we elke week zullen meegeven. Het bewaart een gedachte uit de viering om ze in de loop van de week dieper tot ons te laten doordringen. Als wij dat als gemeenschap doen, kan het voor ons allen een zalige veertigdagentijd zijn.

Jos Verstraeten