parochieploeg

Het zal u niet ontgaan zijn dat het parochielandschap in ijltempo wijzigt. Misschien dacht u dat die hervormingen en herschikkingen van bovenaf werden uitgedacht en/of opgelegd, boven het hoofd van de gelovigen, door het bisdom of door de pastoor. Uiteraard worden de grote beleidslijnen in onze kerk vanuit het bisdom opgesteld. De concrete uitwerking ervan gebeurt evenwel ter plekke. Dat is ècht geen zaak van één man maar van een team, een hele ploeg geëngageerde mensen: de parochieploeg.

Die ploeg heeft in de eerste plaats geen uitvoerende taak. Haar belangrijkste opdracht bestaat erin de verschillende plaatselijke geloofsgemeenschappen van de pastorale eenheid naar elkaar te laten toegroeien. Zo zal de ene parochie sterk zijn in catechese, de ander meer op het vlak van liturgie of diaconie. Dè uitdaging is om vanuit de sterkte van elkeen een levenskrachtige nieuwe geloofsgemeenschap te helpen groeien.

Dit gebeurt in kleine stapjes en met inzet van velen.

De initiatieven van de parochieploeg gaan ruimer dan liturgie. Ook de diaconie - met werkgroepen zoals rouwzorg of ziekenbezoek - en de catechese maken er deel van uit. In de doopcatechese wordt nu al geïntegreerd gewerkt, over de eerste communie wordt nagedacht. Die wordt nog altijd door de scholen georganiseerd maar ook dat wordt in de toekomst een taak van de parochie. Hoe dit dan aanpakken? Het idee van instapvieringen, waarin eerstecommunicantjes en hun ouders kennismaken met het verloop van een eucharistieviering, werd verruimd naar elke kerkplek, waar mogelijk geïntegreerd in de gezins- of familievieringen.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van hoe de parochieploeg werkt. In overleg zoeken naar de meest haalbare samenwerking, luisteren naar wat bij mensen ter plekke leeft en van daaruit toekomstgericht nadenken en beslissen.

En ook al komen de leden van onder de verschillende kerktorens in Destelbergen, Heusden of Melle, wie in de parochieploeg stapt, engageert zich voor het geheel.

Wie maakt deel uit van de parochieploeg ?

Annie Backaert                 Hofstraat 253, 9000 Gent       
                09/2333557         0474/550547                                      anniebackaert@hotmail.com

Toon Claeys                       Bijlokeweg 20, 9070 Destelbergen
                09/2383354         0474/516595      diaktoon@hotmail.com

Siegrid De Baere              Mellesteenweg 133, 9230 Wetteren
                09/2525364         0476/615051      siegrid.debaere@gmail.com

Geert De Keyser              Baron Arthur Verhaegenlaan 39,  9820   Merelbeke
                09/2323149                        geert.de.keyser@proximus.be

Raf De Mulder                 Neerheide 35, 9070 Heusden
                09/2318937         0499/512494      rafenveerl@skynet.be

Mieke Sergeant                 Houtstraat 78, 9070 Destelbergen
                09/2292937                        mieke.sergeant@telenet.be

Jos Verstraeten,              Kloosterstraat 16/0/1, 9090 Melle
                09/2318817                        jma.verstraeten@scarlet.be

Luk Thomas       Charles Lebonstraat 1, 9070 Heusden
                09/2524150         0486/097125      diakenluk@gmail.com

Marie-Anne  Willemot   Pasteurstraat 37, 9070   Destelbergen
                09/2293452         0498/363250      ma.willemot@hotmail.be