Sint-Bavo Gontrode - Welkomshuis Het Anker

bron ; Kerk & Leven - 18 januari 2017
auteur : Frank Lavens

 

 

 

 

 

 

Ik stel u graag de vzw Welkomshuis Het Anker voor. Ik wil die voorstelling ophangen aan drie vormen van ankers:
het grondanker, het muuranker en het scheepsanker.

Het grondanker

Een grondanker zorgt voorstevigheid. Geworteld in de grond zullen we niet omwaaien en kunnen we stormen doorstaan.
Onze vereniging vindt haar grondinspiratie in de bijbelse verhalen en het evangelie. Vanuit een actuele lezing van deze verhalen vinden we de waarden die we vandaag willen beleven.
Vanuit die waarden willen wij zorg dragen voor medemensen in alle levensdomeinen. Iedereen is evenwaardig en heeft recht op alle kansen om een gelukkig mens te zijn.

Het muuranker

Een muuranker houdt muren bijeen en daarmee een huis recht. Wij willen sterk zijn in verbondenheid en beschikbaar zijn voor mensen, om naar hen te luisteren, hen te steunen en hen hoop en vertrouwen aan te reiken. We willen gastvrij zijn en onze drempels laag houden en in het bijzonder beschikbaar zijn voor mensen die geconfronteerd worden met de donkere kant van het leven. Iedereen, van welke gezindheid ook, is welkom.
Ook evenwaardigheid maakt deel uit van ons muuranker. Ieder mens heeft recht op respect en waardering. Wij geloven in de mogelijkheden en de groeikansen van elke mens.
Daarom willen we werk maken van een warme en zorgzame buurt en leefgemeenschap, waarbij iedereen uitgenodigd wordt plaats te maken voor een ander en iedereen overal welkom is.

Het scheepsanker

Een scheepsanker legt het schip stil, meestal in een veilige haven.
Een scheepsanker gaat naar de diepte. Wij willen ruimte maken voor stilte en bezinning, voor aandacht voor de diepere dingen. We gaan op zoek naar inspiratie in onze
eigen traditie, maar willen ook openstaan voor inspiratie die van elders komt. We willen ook hier de dialoog aangaan en samenwerken met mensen die dezelfde waarden nastreven.

Toekomst van pastorie

Om deze intenties te realiseren willen we in de eerste plaats gebruikmaken van de kansen die we zien in de toekomst van onze pastorie. Op dit ogenblik zijn we samen met de Kerkfabrieken en andere partners bezig met onze pastorie om te bouwen tot een site voor mensen met een zorgvraag.
Mensen met een beperking, senioren, mensen uit de psychiatrie.
In dit project worden ook ruimtes voorzien voor ontmoetingsfunctie Plaatsen waar een brede groep van mensen die in de lokale en iets bredere leefgemeenschap wonen
en leven mekaar kunnen treffen.
We willen deze ontmoetingsruimte op geregelde tijden openstellen, ook los van activiteiten,
gewoon voor een babbel,...

Ontmoetingsfunctie Sint-Bavokerk

We willen daarnaast ook de ontmoetingsfunctie van onze kerk
versterken. Er is plaats voor stilte, bezinning en gebed, maar evenzeer voor doodgewone ontmoeting, een debat, een lezing, een concert