Solidariteitsmaal vasten 2019

Op 24 maart organiseert de parochie Destelbergen-Melle opnieuw een solidariteitsmaal

 

Welkom op zondag 24 maart
in de Sint Vincentiusschool (Wezenstraat, Melle)

11 u: Welkom bij een aperitief van de Wereldwinkel

11.20 u: Info en film over het project

12.15 u: Pollo en piña (kip/ananas/tomaat/wrap)

Hartig wafeltje, koffie/thee

Kaarten aan 15 euro, kinderen 6-12 jaar aan 5 euro te bekomen bij:
Secretariaat Navis, Kloosterstraat 18, 09/2526553 of
navis.melle@telenet.be
Johan De Boever: jc.deboever@telenet.be of 0486/737647
Men kan ook overschrijven op Rekening nr. BE04 8904 4408 5431 met
vermelding van ‘x personen Solidariteitsmaal’

 

Samen met zijn partnerorganisaties werkt Broederlijk Delen op twee sporen:
boeren en boerinnen helpen hun kleine lap grond duurzaam en optimaal te benutten en
tegelijkertijd politiek druk uitoefenen voor een rechtvaardige herverdeling van de grond.
Guatemala, het land van de eeuwige lente? Voor een kleine elite wel. Maar een groot deel van de bevolking
profiteert niet mee van het gunstige klimaat, de vruchtbare bodems en de overvloedige natuurlijke
rijkdommen. Zo is bijna de helft van de kinderen jonger dan 5 jaar in Guatemala ondervoed – één van de hoogste cijfers ter wereld. Die ondervoeding is een symptoom van
een structureel politiek probleem: de enorm ongelijke verdeling van landbouwgrond.