Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.
’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden.’
Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

Zondagsvieringen 

Onze parochie Emmaüs verzamelt in de drie vierende kerken voor de zondagsliturgie : 

op zaterdag om 17u30  :  OLV ter Sneeuwkerk te Destelbergen

op zondag om 9u30 : Sint-Martinuskerk te Melle

op zondag om 11u00 : Heilig Kruiskerk te Heusden

Weekvieringen

Tijdens de week zijn er geen eucharistievieringen in onze parochie. 

Elke woensdag om 18u00 kan u een gebedsdienst bijwonen in de OLV ter Sneeuwkerk te Destelbergen

Eucharistie : bron en hoogtepunt

De eucharistie staat centraal in de geloofsbeleving  en wordt dan ook de bron en het hoogtepunt van    
het christelijk leven genoemd. Alle sacramenten staan op haar gericht want de eucharistie is het  
sacrament bij uitstek van de tegenwoordigheid van de verheerlijkte en verrezen Christus.

Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.
’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden’.
Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

De eucharistie is maaltijd en voedsel. De eucharistie neemt ons op in de verbondenheid met de Heer (vertikaal) en met              
medemensen (horizontaal). De eucharistie versterkt christenen als kinderen van God en broeders en zusters van elkaar.
Vanuit de eucharistie worden christenen ook gezonden. Alles wat zij ontvangen hebben kunnen zij niet voor zichzelf houden.

De eucharistie is niet alleen ‘gedachtenis’ aan het laatste Avondmaal en de zelfgave van Christus. De eucharistie laat ons nu     
reeds proeven van de ontmoeting met  de verrezen Heer: ‘Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij  wederkeert, dat Gij verrezen zijt’.

Zoeken