Woord van de pastoor

ZALIG PASEN

"Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven"
Zo zingen wij in een van onze paasliederen

Onze dagen

Er zijn dagen die wij, mensen, hebben gemaakt. De dag van de arbeid bijvoorbeeld is een dag die wij gemaakt hebben. En er zijn er nog veel meer : vaderdag en moederdag, de dag van de secretaresse en van de verpleegkundige, de dag van het paard, van de aarde, van het water, van de mensenrechten.
Als je de blaadjes van de Druivelaar afscheurt, zie je er nog veel meer. Ook als er niets speciaals is, maken wij onszelf af en toe wel eens ' een goede dag'.
Pasen echter is de dag die de Heer heeft gemaakt, dat hebben wij niet gedaan. Wie meent dat er niets anders kan gebeuren dan wat wij teweegbrengen, voor die betekent Pasen niets.
Pasen kan men maar werkelijk vieren als men rekening houdt met God en met wat Hij doet. Pasen is de dag die Hij heeft gemaakt.

Goede Vrijdag

Als Hij niet was opgetreden, als Hij niet had gehandeld, was er geen Pasen geweest. Dan was er alleen wat mensen hebben gedaan : Judas bijvoorbeeld die wat geld wist te winnen door iemand te verraden, Pilatus die iemand liet kruisigen hoewel hij geen schuld in hem vond, maar zich liet intimideren; het volk dat mocht kiezen tussen twee mannen en een rover vrij riep ;  de soldaten die nog eens een spelletje konden spelen met een weerloze en die mochten dobbelen om zijn kleed ; enkele vrienden en vrouwen die een dode in een lijkwade wikkelden en hem neerlegden in een graf.
Dit zijn alles dingen die mensen hebben gedaan en die wij samenvatten in de dag die wij Goede Vrijdag noemen.

Pasen

Maar daarbij is het niet gebleven. Op deze Goede Vrijdag is God nog eens teruggekomen. Al wat mensen daar hadden gedaan, heeft Hij op de derde dag tenietgedaan. Met deze vernederde, veroordeelde, gedode en begraven mens heeft Hij zich ge√Įdentificeerd. God die licht en leven is, brak het graf en schonk zijn licht en leven aan de dode die er in was.

Dit is de verrijzenis. Dat is Pasen, de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Het is de dag die boven alle dagen de moeite waard is gevierd te worden. Want wat God daar heeft gedaan, gaat ons allen aan. Wat daar is gebeurd, is geen privé-gebeurtenis maar het openbaar worden van Gods wezen voor alle mensen. Hij is degene die de dode doet opstaan uit de dood.
Toen Hij terugkeerde op de dood van Jezus, keerde Hij terug op het leven van alle mensen.

Voor alle mensen

Wij zijn mensen die niet meer moeten geloven in de dood als laatste woord over ons leven.
Wij zijn mensen die mogen geloven in een Liefde die zo sterk is dat zij de dode uit de dood kan doen opstaan.
Wij zijn mensen die mogen leven en ons kunnen wegschenken, weten dat wij ons wegschenkend toch niet verloren geven.

Daarom vieren wij deze dag die de Heer heeft gemaakt. Daarvoor willen wij Hem danken. Daarom zingen wij vijftig dagen lang : "Alleluia, aan God zij lof".
Daarom hebben wij alle redenen om tot elkaar te zegen : "Zalig Pasen"

Pastoor Jos Verstraeten