Woord van de pastoor

 

 

 

 

 

 

 

15 augustus is het paasfeest van de zomer. Pasen is de opstanding van de Heer, zijn opgang naar het leven van de verrijzenis. Maar in zijn opstanding trekt Hij allen mee die in hem geloven, allereerst zijn moeder Maria. Haar die hem op aarde het leven had geschonken, heeft de Heer niet laten verwelken en verloren gaan. De heerlijkheid die Hij van de Vader ontvangen heeft, heeft hij aan haar doorgegeven.

Dit is het visioen van dit hoogfeest: dat de mens die zich gelovig openstelt voor de Heer, die aan hem een plaats wil geven in zijn leven, niet zal verloren gaan, maar zal mogen delen in zijn heerlijkheid. We zijn niet als een regendruppel die in zee valt en onvindbaar is. Wij zijn personen – uniek, gewild, bemind – die als broer of zus van Jezus bestemd zijn om met hem op te staan, en met hem op te kijken naar God die alle heerlijkheid te boven gaat.

Dit  is een toekomstvisioen dat voor ons nog uitstaat. Dat is een geluk dat voor Maria al werkelijkheid is geworden. Daarvoor danken wij op 15 augustus.

pastoor Jos Verstraeten