Woord van de pastoor

Beste lezer en lezeres

 

Op het moment waarop u dit parochieblad in handen houdt, is misschien al beslissing gevallen over het opnieuw mogelijk maken van openbare liturgische vieringen. De Belgische bisschoppen hebben voor dit moment al een draaiboek opgesteld.Op 20 mei ontvingen de verantwoordelijken van de parochieploeg en de kerkfabrieken evenals het centraal kerkbestuur een overzicht van maatregelen die bij wijze van voorbereiding op die heropening al kunnen genomen worden.

Parochieploeg

De parochieploeg is bevoegd voor de organisatie van de liturgie in de verschillende kerken. Onze Emmaüsparochieploeg heeft beslist dat er liturgie zal gevierd worden in de drie kerken waar dit voor het uitbreken van de coronacrisis gebeurde, en die ook open bleven voor individuele gebed tijdens deze crisis.

Kerkfabriek faciliteert

Eens die beslissing genomen, konden de kerkfabrieken van die kerken concreet aan de slag. De kerkfabriek is verantwoordelijk voor de veiligheid van en in het kerkgebouw en moet de liturgie materieel mogelijk maken. Dit betekent dat zij de nodige ontsmettingsmiddelen en eventueel andere zaken die nodig zijn voor de veiligheid, moet verschaffen. Tevens moet ze de regels die de Nationale Veiligheidsraad en de bisschoppenconferentie oplegt, uitvoeren èn bewaken dat ze worden nageleefd. Zij kan enkele begeleiders daarvoor aanduiden.

Praktisch

U begrijpt dat er heel wat praktische organisatie komt bij kijken. Eens de kerken kunnen heropenen, zullen we u de maatregelen meedelen die per kerk door de kerkfabriek en de parochieploeg worden genomen om alles vlot te laten verlopen. We houden u op de hoogte via het parochieblad, onze elektronische nieuwsbrief en onze website www.parochiedestelbergenmelle.be.

Aandachtspunten

Enkele  aandachtspunten kennen we al:

Van de gelovige wordt verwacht dat je niet naar de kerk komt als je koorts hebt of je verkouden voelt. Mensen meenemen naar de mis in je wagen, kan niet meer. Mondmaskers zullen moeten, evenals handen ontsmetten met alcoholgel. En uiteraard, de veilige afstand bewaren.

Wijwatervaten blijven leeg, zangboekjes mogen niet gebruikt worden.

Om de veilige afstand te bewaren, zullen niet alle stoelen gebruikt kunnen worden. Waar men kan plaats nemen, zal aangeduid zijn.

Er moet voor elke kerk een concreet circulatieplan uitgetekend worden, met een aparte ingang en uitgang en een duidelijke regeling voor het ter communie gaan.

Een hand geven tijdens het Onze Vader, een knuffel bij de Vredeswens, de omhaling: we laten het achterwege, zoals we ook het gezellig babbeltje na de mis zullen moeten missen.

Maar het allerbelangrijkste is toch dat we u opnieuw in de kerk zullen kunnen verwelkomen en eucharistie vieren. Na weken voor het televisie- of computerscherm is dit toch een verademing. Wij kijken er alvast naar uit.

Pastoor Jos Verstraeten