Emmaüs in Destelbergen Heusden Melle

Nieuws

Geen eucharistieviering tot en met 19 april

Richtlijnen van de bisschoppen van België De verspreiding van het corona-virus verplicht alle overheden en instellingen van ons land tot uiterste voorzichtigheid. Ook de Kerk wil een verdere verspreiding van het corona-virus voorkomen. Daarom hebben de bisschoppen van België beslist om de schorsing van alle publieke kerkelijke vieringen te verlengen tot en met 19 april. Pas wanneer zowel de...
Lees meer »

Onze kerkgebouwen blijven open

Onze kerken blijven open, voor wie een kaars wil branden, stilte zoekt, angsten en zorgen aan de Heer wil toevertrouwen. De communie aan huis brengen bij zieken kan voorlopig niet uit voorzorg tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Mensen biddend nabij zijn, kan wel. Dat kan iedereen van thuis uit. Een suggestie: https://www.kerknet.be/icl/artikel/persoonlijk-gebed-coronacrisis ...
Lees meer »

Geen gezegende palmtakken

Zoals gevraagd door de Belgische bisschoppen, zullen er ook in onze kerken geen palmtakken gezegend worden. Er liggen gebedsblaadjes en gebedskaartjes beschikbaar in elke kerk voor wie individueel wil bezinnen bij het feest van palmzondag. Volgende zondag 5 april wordt de eucharistieviering vanuit de abdij Keizersberg in Leuven uitgezonden op Radio 1 om 10 uur. Op TV kan je terecht om 9u55 op...
Lees meer »

Vormselvieringen verplaatst naar 26/27 september

Indien de coronamaatregelen toelaten dat we in september opnieuw mogen samenkomen, weerhouden we als vormselweekend in ons bisdom 26/27 september 2020 . De kandidaat vormelingen zullen dan de lagere school verlaten hebben en in het secundair onderwijs zijn beland. Een grote stap voor hen met flink wat gewenning. Vanaf 11 september tot aan het vormselweekend zou er dan nog tijd kunnen zijn voor...
Lees meer »

Eerste communievieringen worden uitgesteld

De eerste communievieringen waren dit jaar gepland op 9 en 16 mei. D eze feestelijke aangelegenheid zal binnen dit schooljaar niet meer mogelijk zijn. Eerste communies zullen een plaats krijgen in het najaar (vanaf september). De data worden eerstdaags overlegd met parochieploeg, directies en leerkrachten, catechisten betrokken bij deze vieringen en de ouders.
Lees meer »

Zalige veertigdagentijd

Beste lezer en lezeres, Op 26 februari, is het Aswoensdag en begint de veertigdagentijd. Dit is de voorbereiding op Pasen, het feest van Jezus’ heilig sterven en zijn glorierijke verrijzenis. Laten wij deze weken niet zomaar voorbijgaan; proberen wij ze op een gelovige wijze mee te leven. Vasten Het evangelie van Aswoensdag wijst ons daarvoor een driedubbele weg. Vasten wil zeggen: zich...
Lees meer »

'Lectio' van psalm 51 door bisschop Lode Van Hecke

Bisschop Lode neemt ons mee in zijn 'lectio' van psalm 51. Op weg naar Pasen ontdekken we met hem de bevrijdende boodschap van deze 'boetepsalm'. Psalm 51 is één van de meest bekende en ook meest gebeden psalmen. Hij komt iedere vrijdagmorgen als eerste aan de beurt in het Getijdenboek . Het is ook de psalm van aswoensdag en het is een van de boetepsalmen. Hij werd getoondicht...
Lees meer »

Kerkelijke uitvaarten enkel nog in heel beperkte kring

Rekening houdend met de nieuwe maatregelen die de burgerlijke overheid vandaag laat ingaan, wijzen de Belgische bisschoppen erop dat een kerkelijke uitvaart momenteel enkel kan doorgaan in heel beperkte kring . Dit betekent dat men slechts met enkele nabestaanden in het kerkgebouw aanwezig is en op voldoende afstand van elkaar. Een tweede mogelijkheid bestaat erin enkel een afscheidsgebed te...
Lees meer »

Pastorale brief van bisschop Lode : Corona retraite

Beste mensen, Amper drie weken na de mooie liturgie in de kathedraal waar we met veel luister en een paar duizend mensen gevierd hebben, staan we voor een heel nieuwe situatie waarin we niet meer kunnen samenkomen om te zingen en om te bidden. De omstandigheden verplichten ons ertoe. Voor velen van ons een totale verrassing, en vooral een onbekende ervaring. Ook al hoorden we over de dramatische...
Lees meer »

Hulp aan mensen in nood

Door de corona-problematiek ziet de Sint-Vincentiusvereniging van Heusden zich genoodzaakt om de eerstkomende voedselbedeling op donderdag 26 maart niet te laten doorgaan. De mensen in nood zullen echter niet in de steek worden gelaten, maar krijgen waardebonnen van Delhaize aan huis bezorgd door de vrijwilligers van de vereniging. . Op deze manier laten wij de mensen in nood zeker niet in de kou...
Lees meer »