Emmaüs in Destelbergen Heusden Melle

Nieuws

Geen zondagsvieringen tot 1 maart 2021

Per ministerieel besluit van 11 december 2020 mogen opnieuw openbare religieuze vieringen doorgaan maar dit met maximaal 15 deelnemers. De bisschoppen van België oordeelden dat de beslissing om vieringen her op te starten best aan pastoors en parochieploegen werd overgelaten. Als je weet dat in deze 15 deelnemers ook de lector, misdienaar en organist meegeteld moeten worden, kan je niet echt van...
Lees meer »

lichtmis vieren in Coronatijd

De parochieploeg heeft vorige donderdag vergaderd en één van de punten op de agenda was de lichtmisviering. We zijn ons ervan bewust dat we geen vieringen kunnen organiseren maar toch willen we de ouders met hun kinderen uitnodigen om even in het kerkgebouw van hun keuze stil te staan bij de doop van het afgelopen jaar. Er wordt samen een gebed uitgesproken, de kinderen worden op afstand gezegend...
Lees meer »

Damiaanactie digitaal

Het is stilaan een traditie dat de vormelingen in het laatste weekend van januari stiften en andere gadgets verkopen ten voordele van de Damiaanactie. Door de huidige beperkingen die de overheid oplegt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan dit nu niet. U kan de Damiaanactie wel steunen door online deze gadgets te bestellen. Er zijn dit jaar zelfs mondmaskers met het logo van...
Lees meer »

Dopen weer mogelijk

Door de coronamaatregelen van onze regering waren er lange tijd geen dopen in onze kerken mogelijk. Onlangs gaven de regering en de bisschoppen hiervoor groen licht, zij het wel onder strikte voorwaarden. Per doopmoment/doopviering kan maar één familie aanwezig zijn, maximum 15 personen, masker verplicht, handen ontsmetten voor en na de viering. De beschikbare doopdata kan je hierna raadplegen :...
Lees meer »

Een gezegend Nieuwjaar

Zegen, Vrede, Heil voor alle lezers van onze parochie. Met deze wens van de pastoor en de leden van de parochieploeg van onze Emmaüsparochie wensen we u alle goeds in het nieuwe jaar Wensen voor 2021 Ik wens je van harte dat je minstens één mens mag hebben bij wie je geborgen bent, in wie je vertrouwen stelt en bij wie je thuis kan zijn. Ik wens je van harte dat je minstens elke dag één fijn...
Lees meer »

Voor oudjaar en nieuwjaar

52 weken zijn een jaar. 2020 was voor veel mensen een zwaar jaar. Voor elk van hen èn voor het nieuwe jaar steken we een lichtje aan. In de kerk kunt u voor één euro echt een lichtje laten branden. De opbrengst gaat naar Welzijnszorg. 1. Voor wie dit jaar ziek werden 2. Voor wie dit jaar genezen zijn 3. Voor wie dit jaar gestorven zijn 4. Voor wie dit jaar alleen achterbleven 5. Voor wie dit jaar...
Lees meer »

Kerstvieringen online

Kerst vieren in onze kerken zal dit jaar niet mogelijk zijn. Toch is het belangrijk dat wij op deze belangrijke feestdag even tijd maken voor de komst van de Heer. Hierbij een aantal suggesties om de kerstdagen in verbondenheid te beleven. Donderdag 24 december om 17 uur 17.00 u Het kerstverhaal voor kinderen met live muziek via https://www.kerknet.be/godly-play-vlaanderen/artikel/komt-allen-...
Lees meer »

Bidden in de kersttijd

We kunnen geen liturgie vieren, maar bidden mag. Zeker in deze kersttijd. Daarom houden we in elke kerk op drie opeenvolgende woensdagen een gebedsmoment. Daarin luisteren we naar het Woord, bidden we psalmen en brengen we onze intenties bij de Heer. Die gebedsmomenten hebben telkens plaats op woensdag. Dus op 23 en 30 december 2020 en op 6 januari 2021, op deze uren In de O.-L.-V. ter Sneeuwkerk...
Lees meer »

Kerstklokken

In deze stille kersttijd vragen de bisschoppen van België op Kerstmis om 12 uur de klokken te luiden in alle kerken van ons land. Als een signaal van troost en hoop, in het bijzonder aan wie getroffen wordt door het coronavirus en wie hun nabij zijn. Als een hart onder de riem van wie strijden tegen het corona-virus, in het bijzonder de velen in de zorg. Als een signaal van verbondenheid onder...
Lees meer »

Kerstwens van EH Julien Declercq

Beste mensen U weet dat ik getroffen ben door een verlamming en aldus onze kerk niet meer kan bereiken. Ik wil dan ook alle parochianen van harte danken voor de hulp die ze mij bieden door hun gebed, medeleven en ondersteuning. Zeker in deze donkere onvoorspelbare corona-tijden brengt een kort gebed, een glimlach, een gebaar van goede wil (want een hand mogen wij elkaar niet meer reiken), of een...
Lees meer »