Emmaüs in Destelbergen Heusden Melle

Nieuws

Zalig Pinksteren

Ieder jaar vieren we het Pinksterfeest. Wat betekent Pinksteren eigenlijk? En wat vieren we dan? Op deze vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd, wordt in de christelijke kerken herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. Deze geschiedenis wordt beschreven in het Nieuwe Testament. Op wat later de Eerste Pinksterdag is gaan heten gebeurde concreet het volgende. De...
Lees meer »

Binnenkort opnieuw liturgische diensten ?

De Nationale Veiligheidsraad gaat op 3 juni na wanneer in ons land opnieuw religieuze diensten mogelijk zijn. Intussen werden in overleg met de Belgische bisschoppen de veiligheidsmaatregelen goedgekeurd die daarbij zullen gelden. De eerste voorzichtige fase van opheffing van de lockdown in onze kerken zal nu hopelijk snel volgen. De overheid heeft in deze eerste fase een maximum van 100...
Lees meer »

Social distancing op Bergenkruis

Beste mensen, We zijn er klaar voor om de Hoogdag van OLH. Hemelvaart de “BERGENKRUIS-DAG” te vieren. We hebben een alternatief uitgewerkt…in deze corona-tijden. Zoals u kan zien op de foto’s hebben we met ons vzw Kath.Werken comité de mogelijkheid gecreëerd om de bedevaarders-bezoekers toch een kaars te laten branden. Dit om de social-distancing-regels toe te passen,...
Lees meer »

Mariagebed van paus Franciscus

O Maria, U schittert onophoudelijk op onze weg als een teken van verlossing en hoop. We vertrouwen onszelf toe aan U. Aan de voet van het kruis hebt U gedeeld in Jezus’ lijden, en bleef U standvastig in uw geloof. U kent onze noden, en we weten dat U erin zult voorzien, zodat, zoals in Kana in Galilea, vreugde en feest kunnen terugkeren na deze tijd van beproeving. Help ons, Moeder van de...
Lees meer »

Geen exit voor de eredienst

Enige beslissing die we gisteren hoorden over erediensten was de uitbreiding van aanwezigen bij huwelijken en uitvaarten tot 30 personen. Intussen blijven de contacten lopen tussen de erediensten en met de regering en wordt er gewerkt aan een handboek om in de veiligheidsvoorschriften te kunnen voorzien. Afwachten wanneer er opnieuw publieke vieringen zullen kunnen zijn. Wij berichten van zodra...
Lees meer »

"Wanneer kunnen we opnieuw naar de mis?"

Het is de vraag die velen zich stellen. Begrijpelijk, de exitstrategie is gestart. Beter geformuleerd: Wanneer zijn er opnieuw publieke vieringen mogelijk en onder welke voorwaarden zal dat gebeuren? Vandaag is er nog geen antwoord op deze vraag. De eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Dat betekent: geen publieke vieringen van de erediensten, met uitzondering van uitvaarten (met...
Lees meer »

Geen liturgische diensten tot en met 3 mei

Gezien de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad d.d. 15 april ll. (om de coronacrisismaatregelen te verlengen) staat de facto vast dat alle liturgische bijeenkomsten in onze kerken opgeschort blijven tot minstens zondag 3 mei . Dit betekent voor ons heel concreet dat er tot 3 mei geen zondagsmissen doorgaan in onze 3 vierende kerken. Ook de weekdiensten in Melle en Destelbergen worden...
Lees meer »

Nieuwe data eerste communie 2020

De voorbije week is hard gewerkt en overlegd om een oplossing te vinden voor de geplande eerste communievieringen in onze parochie Emmaüs. We hadden de vieringen lieven dit schooljaar laten doorgaan. Alleen laat de aard van de samenkomsten (grote groepen die binnen samenkomen, verschillende generaties samen, mensen samenbrengen uit verschillende plaatsen: gezin en familie, parochie, school) dit...
Lees meer »

Een stille Pasen in onze parochie

Paasvreugde Nu wij leven in onzekere tijden. Spreekt des te meer het vreselijk lijden. Door Jezus voor ons volbracht. Zíj́n angst werd immers niet verzacht! Aan het kruis, in volkomen donkerheid. Riep Hij in totale eenzaamheid: Mijn God, waarom verlaat U Mij? Waarom bent U niet meer nabij? Opdat wij in de zwartste dagen Onze nood bij Hem mogen klagen. In ziekt' en angst verlaat Hij niet, wie...
Lees meer »

De Heer is verrezen, Alleluia

Ook op Pasen maken de slechte berichten geen halt. Voor christenen is er vandaag toch minstens één goed bericht ; De Heer is verrezen. De dood heeft Hem niet kunnen vasthouden. De paasboodschap is voor ons het goede nieuws. Goed nieuws omdat het niet gaat over een gebeurtenis van lang geleden. Ook ons schenkt God vandaag in Jezus'verrijzenis nieuwe hoop en leven. Zalig Pasen Jos Verstraeten,...
Lees meer »