Logo Emmaüs

Op 12 juli 2017 werd de vzw Pastorale Werken van de parochie in Destelbergen-Melle, afgekort "PWEmmaüs" opgericht.

Ondernemingsnummer :  0678630410

Adres :  Kloosterstraat 16 0/1, 9090 Melle

E- mail  

rekeningnummer :  BE38 7360 4000 3672

Voorzitter :  EH Jozef Verstraeten

Penningmeester :  Luk Thomas

secretaris :  Luk Thomas

De vereniging heeft tot doel steun te verlenen aan de opbouw van de pastorale werking van de parochie in

Destelbergen en Melle door het helpen en bijstaan van de personen die met de kerkelijke dienst en/of met

de pastorale werking belast zijn, door het organiseren en het ondersteunen van vormingsinitiatieven alsook

van alle activiteiten die de pastorale zorg van de bevolking nastreven.

Dit alles moet in de meest ruime zin gezien worden.

Het rooms-katholiek confessioneel karakter is een wezenlijk element van de vereniging.

Zoeken