Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.
’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden.’
Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

Zondagsvieringen 

Onze parochie Emmaüs verzamelt in de drie vierende kerken voor de zondagsliturgie : 

op zaterdag om 17u30  :  OLV ter Sneeuwkerk te Destelbergen

op zondag om 9u30 : Sint-Martinuskerk te Melle

op zondag om 11u00 : Heilig Kruiskerk te Heusden

 

Eucharistie : bron en hoogtepunt

De eucharistie staat centraal in de geloofsbeleving  en wordt dan ook de bron en het hoogtepunt van    

het christelijk leven genoemd. Alle sacramenten staan op haar gericht want de eucharistie is het  

sacrament bij uitstek van de tegenwoordigheid van de verheerlijkte en verrezen Christus.

Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.

’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden’.

Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

De eucharistie is maaltijd en voedsel. De eucharistie neemt ons op in de verbondenheid met de Heer (vertikaal) en met              

medemensen (horizontaal). De eucharistie versterkt christenen als kinderen van God en broeders en zusters van elkaar.

Vanuit de eucharistie worden christenen ook gezonden. Alles wat zij ontvangen hebben kunnen zij niet voor zichzelf houden.

De eucharistie is niet alleen ‘gedachtenis’ aan het laatste Avondmaal en de zelfgave van Christus. De eucharistie laat ons nu     

reeds proeven van de ontmoeting met  de verrezen Heer: ‘Heer Jezus, wij verkondigen uw dood

en wij belijden tot Gij  wederkeert, dat Gij verrezen zijt’.

Misintentie aanvragen

De intentie zal worden gepubliceerd en afgeroepen zoals hier door u aangegeven. Bij een mis of jaarmis voor overledenen aanvaarden we geen 'titels' (zoals dhr. en mevr.) - enkel namen en voornamen
Kerk *
Misintenties worden enkel gehonoreerd in zondags- en hoogdagvieringen. Gebruik de pop-up kalender (door te klikken op het blauw-wit icoontje rechts naast 'jaar') om zeker te zijn van de juiste datum.
Een misintentie kost €15. U kan betalen via overschrijving : Voor een intentie in Sint-Martinus Melle op rekening BE02 7360 4889 5340, voor een intentie in Heilig Kruis Heusden op rekening BE11 7360 4889 6148, voor een intentie in OLV ter Sneeuw Destelbergen op rekening BE55 7360 4889 5744 steeds met vermelding van de tekst van de intentie. U kan ook contant betalen aan diaken Luk of aan een van de medewerkers wiens naam u kan vinden op de pagina 'misintenties *

Zoeken